برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

Bueno

معنی کلمه Bueno به انگلیسی

bueno
• good, nice (spanish)

Bueno را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
Yes or affirmative------بله،حرفِ تأیید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Bueno مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )