برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1326 100 1

Bullish

/ˈbʊˌlɪʃ/ /ˈbʊlɪʃ/

معنی: سرسخت کله شق
معانی دیگر: (بهای سهام و اوراق بهادار) در حال ترقی، موجب ترقی، خوش بین، خوش بینانه، گاو مانند، مانند گاو نر

بررسی کلمه Bullish

صفت ( adjective )
مشتقات: bullishly (adv.), bullishness (n.)
(1) تعریف: resembling a bull in size or power.
مشابه: bull

(2) تعریف: perversely stubborn; bullheaded.
مشابه: pigheaded

(3) تعریف: of, concerning, or characteristic of a booming economy or stock market or a person who expects it to be so.
مشابه: bull

واژه Bullish در جمله های نمونه

1. a bullish market
بازار رو به ترقی

2. a bullish report
گزارش نویدبخش

3. he is bullish about the future of the company
او نسبت به آینده‌ی شرکت خوش‌بین است.

4. The market opened in a bullish mood.
[ترجمه ترگمان]بازار در یک وضعیت صعودی باز شد
[ترجمه گوگل]بازار در یک حالت صعودی افتتاح شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. There was a bullish trend in the market.
[ترجمه ترگمان]یک گرایش صعودی در بازار وجود داشت
[ترجمه گوگل]یک روند صعودی در بازار وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She was in a bullish mood about the future of the company.
[ترجمه ترگمان]او در مورد آینده شرکت در حالت bullish بود
[ترجمه گوگل]او در مورد آینده ی خلق و خوی خوابیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He's very bullish about the company's prospects.
...

مترادف Bullish

سرسخت کله شق (صفت)
bullish

معنی کلمه Bullish به انگلیسی

bullish
• resembling a bull, obstinate, stubborn; tending to cause a rise in prices (of the stock exchange)

Bullish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفا
در حال ترقی و رشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bullish
کلمه : bullish
املای فارسی : بوللیش
اشتباه تایپی : ذعممهسا
عکس bullish : در گوگل

آیا معنی Bullish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )