برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1355 100 1

Bullock

/ˈbʊlək/ /ˈbʊlək/

معنی: گاو نر اخته، گوساله وحشی
معانی دیگر: (در اصل) گوساله ی نر، نره گاو جوان

بررسی کلمه Bullock

اسم ( noun )
(1) تعریف: a bull that has been gelded; steer.

(2) تعریف: a bull that is not yet fully grown.

واژه Bullock در جمله های نمونه

1. A bullock is a castrated bull.
[ترجمه ترگمان]یک گاو نر، یک گاو آخته و آخته است
[ترجمه گوگل]یک گوساله گاو کشیده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was sweating like a bullock.
[ترجمه ترگمان]مثل گاو عرق کرده بود
[ترجمه گوگل]او مانند یک گوسفند عرق می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His heart cannoned round his chest like a bullock in a pen.
[ترجمه ترگمان]قلبش مثل گاوی که در قلم افتاده باشد از سینه‌اش بیرون می‌زند
[ترجمه گوگل]قلب او در قفسه سینه اش مانند یک گوساله در قلم افتاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Bullock power to produce wheat is very inefficient.
[ترجمه ترگمان]قدرت بالوک برای تولید گندم بسیار ناکارآمد است
[ترجمه گوگل]قدرت بولاک برای تولید گندم بسیار ناکارآمد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف Bullock

گاو نر اخته (اسم)
bullock
گوساله وحشی (اسم)
bullock

معنی کلمه Bullock به انگلیسی

bullock
• castrated bull, ox
• a bullock is a young bull that has been castrated.
sandra bullock
• (born 1965), untied states film actress who starred in "while you where sleeping"

Bullock را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
در واقع همان ox است
یعنی گاو نر اخته شده!
A bullock or ox is a castrated bull

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bullock
کلمه : Bullock
املای فارسی : بوللکک
اشتباه تایپی : ذعممخزن
عکس Bullock : در گوگل

آیا معنی Bullock مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )