برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1275 100 1

baby boomer

/ˈbeɪbiˌbu:mər/ /ˈbeɪbiˌbu:mə/

(امریکا) متعلق به نسل بعد از جنگ جهانی دوم که دوران ازدیاد زاد و ولد در امریکا (baby boom) بود

بررسی کلمه baby boomer

اسم ( noun )
• : تعریف: a person born in the United States during the decade following World War II, in which the population increased dramatically.

واژه baby boomer در جمله های نمونه

1. Being a baby boomer, you just had to be influenced by these characters.
[ترجمه ترگمان]پس از جنگ جهانی دوم، شما فقط باید تحت‌تاثیر این شخصیت‌ها قرار بگیرید
[ترجمه گوگل]به عنوان یک کودک بومر، شما فقط باید توسط این شخصیت ها تحت تاثیر قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. For starters, only about half of baby boomers have any retirement account at all.
[ترجمه ترگمان]برای شروع، تنها حدود نیمی از این نسل در حال بازنشستگی هستند
[ترجمه گوگل]برای شروع، فقط حدود نیمی از بمب های کودک هر حساب بازنشستگی را دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The baby boomers reached the age brackets in which workers are normally highiy efficient.
[ترجمه ترگمان]متولدین این نسل به the سنی رسیده‌اند که در آن کارگران معمولا بسیار کارآمد هستند
[ترجمه گوگل]بومرهای کودک به محدوده های سنی رسیدند که در آن کارگران کارآمد هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Pessimism is especially high among baby boomers, with twice as many expecting family income to drop this year as last.
...

معنی کلمه baby boomer به انگلیسی

baby boomer
• person born during a baby boom, person born during a period of increased births (esp. during the post-world war ii period, 1946-1965)

baby boomer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
فردی که در دوره زمانی به دنیا آمده است که در آن دوره، بچه های زیادی به دنیا آمده اند (مثلا در ایران بین سال های 1358 تا 1373 اگر فردی به دنیا آمده باشد می تواند این اسم را به خود بده، چون در آن دوره زمانی در ایران بچه های زیادی به دنیا آمدند و جمعیت ایران افزایش شدیدی داشت. اما در دیکشنری لانگمن سال های 1946 الی 1964 را سال های مربوط به این عبارت معرفی کرده است)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی baby boomer
کلمه : baby boomer
املای فارسی : بیبی بومر
اشتباه تایپی : ذشذغ ذخخئثق
عکس baby boomer : در گوگل

آیا معنی baby boomer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )