برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1279 100 1

bail out

/ˈbeɪlˈaʊt/ /beɪlaʊt/

(حقوق) ضمانت نامه، نامه ای که بنابر آن زندانی به قید کفالت آزاد می شود، ضامن کسی شدن، با قید ضمانت آزاد کردن، از تنگنا نجات دادن، به قید کفیل ازاد کردن و شدن، با پاراشوت ازهواپیما پریدن

بررسی کلمه bail out

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) to jump from an airplane with a parachute.

واژه bail out در جمله های نمونه

1. The crew just had time to bail out.
[ترجمه ترگمان] اونا فقط وقت داشتند که برن بیرون
[ترجمه گوگل]خدمه فقط زمان برای نجات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The government can't bail out every unprofitable state enterprise.
[ترجمه سعید پارساپور] دولت نمی تواند عهده دار تمامی شرکتهای دولتی زیانده باشد
|
[ترجمه ترگمان]دولت نمی‌تواند هر گونه شرکت دولتی unprofitable را به قید وثیقه آزاد کند
[ترجمه گوگل]دولت نمیتواند تمام شرکتهای سودآور دولتی را نجات دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Some local businesses have offered to bail out the museum.
[ترجمه سعید پارساپور] تعدادی از تجارتهای محلی پیشنهاد داده اند که متکفل موزه باشند|
[ترجمه ترگمان] ...

معنی bail out در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه bail out به انگلیسی

bail out
• parachute from an airplane; rescue from distress (esp. financial distress); free a person from jail by pledging a sum of money; abandon or escape a situation (slang)

bail out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
از مخمصه نجات دادن ، رهانیدن
Angel
فلنگ رو بستن
سعید پارساپور
پشتوانه قرار دادن ، رهانیدن، پذیرش بار مسئولیت ، تضمین نمودن ، موجبات آزادی فراهم نمودن،
زهره
پشتیبانی مالی کردن به منظور نجات از شکست یا ورشکستگی
زهره
پشتیبانی مالی کردن به منظور جلوگیری از شکست و ضرر مالی
عباس نعمتی فر
آب بیرون ریختن (از قایق)
He had to stop rowing to bail water out of the boat.
The boat will sink unless we bail out.
We faced the dilemma of being drenched in the downpour while we covered our boat or having to bail the water out of the boat after the rain had ceased.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bail out
کلمه : bail out
املای فارسی : بیل آوت
اشتباه تایپی : ذشهم خعف
عکس bail out : در گوگل

آیا معنی bail out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )