برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
bang - out

bang out

bang out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): تولید/ ایجاد سریع یا باعجله چیزی

https://www.merriam-webster.com/dictionary/bang out
سید محمود حسینی
با صدای بلند قطعه موسیقی را نواختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bang out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )