برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

bank teller

bank teller را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
کارمند تحویلدار بانک، کسیکه بطور مستقیم با ارباب رجوع سر وکار دارد و امور بانکی از قبیل پرداخت چک، حواله و...را انجام میدهد.
عاطفه موسوی
کارمند پاسخگوی بانک
امین
باجه‌دار بانک
مهدی
بانکدار
میثم نبی پور
کارمند بانک
( قبلا در بانک ها هر شخص مسئول کار خاصی بود اما اکنون به صورت قبل نیست چون هر باجه به ترتیب شماره و یا نوبت کار مراجعه کنندگان را انجام می دهد. پس معنی" کارمند بانک" بدون پسوندهایی مانند تحویلدار و ... مناسب ترین معنی می باشد از نظر اینجانب.)
Majid Mehradi
به اصلاح بانکیمیگن (صندوق دار)
فاطمه
a person employed to recieve and pay out money in a bank
Artemis
صندوق دار بانک
Artemis
از نظر من معنی بانکدار یا کارمند بانک برای این کلمه مناسب نیست زیرا این معانی برای کلمه ی banker قابل قبول کردن هستند و کلمه ای مانند bank teller به کلمه های صندوق دار بانک و باجه دار بانک نزدیک تر است
آرینا یارمحمدی
حساب بانکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bank teller مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )