برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

barbiturate

/barˈbɪt͡ʃərət/ /bɑːˈbɪt͡ʃʊrət/

معنی: نمک اسید باربیتوریک
معانی دیگر: (داروسازی) باربیتورات، مشتقات اسید باربیتوریک که بعنوان داروی مسکن وخواب اورتجویز میشود

بررسی کلمه barbiturate

اسم ( noun )
• : تعریف: any of a group of salts or esters of barbituric acid, used as sedatives.

واژه barbiturate در جمله های نمونه

1. He died from an overdose of alcohol and barbiturates.
[ترجمه ترگمان]اون براثر اوردوز به خاطر مصرف الکل و مسکن مرد
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He died from an overdose of barbiturates.
[ترجمه ترگمان]اون براثر مصرف زیاد مسکن مرده
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. However, anyone tolerant to barbiturates, alcohol, and other general central nervous system depressants show some cross-tolerance to benzodiazepines.
[ترجمه ترگمان]با این حال، هر کس که نسبت به barbiturates، الکل و دیگر سیستم عصبی مرکزی مقاوم است، برخی از tolerance را به benzodiazepines نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Barbifurafes Barbiturates are a major class of hypnotics that have been in use since the early l9OOs.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف barbiturate

نمک اسید باربیتوریک (اسم)
barbiturate

معنی کلمه barbiturate به انگلیسی

barbiturate
• drug used as a sedative
• a barbiturate is a drug which people take to make them calm or to put them to sleep.

barbiturate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
قرص خواب آور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی barbiturate
کلمه : barbiturate
املای فارسی : بربیتورت
اشتباه تایپی : ذشقذهفعقشفث
عکس barbiturate : در گوگل

آیا معنی barbiturate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )