برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1281 100 1

barren

/ˈbærən/ /ˈbærən/

معنی: بی ثمر، عقیم، خنثی، خشک، نازا، بی حاصل، سترون، تهی
معانی دیگر: لم یزرع، بایر، بی بار، برهوت، بی آب و علف، لوت، نابرومند، بی فایده، خسته کننده، ملالت آور، خالی، (جانورشناسی - گیاه شناسی) دیرزا (حیوان یا گیاهی که به موقع بارور نمی شود)

بررسی کلمه barren

صفت ( adjective )
(1) تعریف: unproductive; nonproducing.
مترادف: infertile, sterile, unfruitful, unproductive
متضاد: fertile, fruitful, lush, productive
مشابه: desert, desolate, fruitless, poor, useless, waste, worthless

- No crops can grow in this barren desert.
[ترجمه ترگمان] هیچ محصولی نمی‌تواند در این بیابان بی‌آب و علف رشد کند
[ترجمه گوگل] هیچ محصولی نمی تواند در این بیابان بی روح رشد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The land he purchased turned out to be barren, and the family was forced to return east.
[ترجمه ترگمان] زمین‌هایی که او خریده بود عقیم و خشک شده‌بود و خانواده مجبور به بازگشت به شرق شده بود
[ترجمه گوگل] زمین خریداری شده او بیخطر بود و خانواده مجبور به بازگشت به شرق شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: lacking or bereft (usu. fol. by "of").
مترادف: destitute, devoid, lacking, wanting
مشابه: arid, deficient, lean, poor, sterile, void

- This is a novel barren of imagination.
[ترجمه ترگمان] این یک barren از تخیل است
[ترجمه ...

واژه barren در جمله های نمونه

1. barren of creativity
عاری از خلاقیت

2. barren soil
زمین لم‌یزرع

3. barren soil
زمین بایر

4. a barren and recluse region
سرزمین لم یزرع و دورافتاده

5. a barren movie
فیلم کسالت آور

6. a barren plan
نقشه‌ی بیهوده

7. a barren woman
زن نازا

8. proper irrigation can transform barren lands
آبیاری درست می‌تواند زمین‌های بی حاصل را دگرگون کند.

9. We drove through a barren, rocky landscape.
[ترجمه ترگمان]ما از یک چشم‌انداز خشک و سنگی گذشتیم
[ترجمه گوگل]ما از طریق یک چشم انداز بی روح و سنگی سوار شدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. That remote barren land has blossomed into rich granaries.
[ترجمه ترگمان]آن سرزمین بایر از راه دور به انبارهای غله غنی شکوفه داده‌است
[ترجمه گوگل]زمین های دور افتاده از راه دور به غارنشین های غنی شکوفا شده اند
[ترجمه شما] ترجمه ص ...

مترادف barren

بی ثمر (صفت)
abortive , fruitless , barren , unprofitable , gaunt , unfruitful , acarpous
عقیم (صفت)
abortive , fruitless , barren , sterile , unproductive , childless , vain
خنثی (صفت)
abortive , fruitless , barren , neutral , monoecious , futile , useless
خشک (صفت)
barren , abstract , dry , arid , withered , waterless , hollow , sere , thirsty , droughty , jejune , severe , sec , brut , husky
نازا (صفت)
barren , sterile
بی حاصل (صفت)
barren , unfruitful , lean , ungainly , infertile
سترون (صفت)
barren , sterile
تهی (صفت)
basic , barren , void , null , empty , hollow , vain , vacuous , jejune , devoid , inane , deadhead , indigent

معنی عبارات مرتبط با barren به فارسی

زیر فون
زمین لم یزرع
کودن ذهن
درخت بی میوه
زن نازا
زمین شن زارکه درختان کاجوصنوبردران میرویند

معنی barren در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] لم یزرع زمین غیرقابل کشت - به سنگ یا مواد رگه اى هم گفته مى شود که کانى با ارزش نباشد ، و به لایه بدون زغال ، یا داراى زغال بدون ارزش ، نیز اطلاق مى گردد .
[نفت] میدان خشک
[نفت] زمین بی ثمر
[نفت] میان لایه بی ثمر
[زمین شناسی] زمین لم یزرع ، اراضی موات شهری اراضی مشمول قانون زمین شهری که در محدوده قانونی و یا حریم استحفاظی شهرها و شهرکها واقع شده و فاقد هر گونه سابقه عمران و احیاء باشد
[معدن] محلول بی بار (هیدرومتالورژی)

معنی کلمه barren به انگلیسی

barren
• infertile, unproductive
• barren land has soil of such poor quality that plants cannot grow on it.
• a barren woman is unable to have babies; an old-fashioned use.
barren soil
• infertile land, arid land
barren woman
• sterile woman, woman that cannot bear offspring

barren را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
lacking vegetation, especially useful vegetation; unproductive; unfruitful
زهرا
abortive بي ثمر بي حاصل
mohammadali
عقیم، سنگ‌هایی که حاوی هیچ‌گونه کانی با ارزشی نیستند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی barren
کلمه : barren
املای فارسی : بررن
اشتباه تایپی : ذشققثد
عکس barren : در گوگل

آیا معنی barren مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )