برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1222 100 1

batch number

معنی batch number در دیکشنری تخصصی

[سینما] شماره خمیر
[پلیمر] شماره پیمانه

batch number را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

RA-SA
شماره سري ساخت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی batch number مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )