برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1285 100 1

bather

/ˈbæðər/ /ˈbeɪðə/

استحمام کننده

واژه bather در جمله های نمونه

1. The occasional nude bather comes here.
[ترجمه ترگمان] گاهی اوقات bather لخت میاد اینجا
[ترجمه گوگل]گاه به گاه برهنه می آید اینجا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bathers would go straight from the hot room to take a cold plunge.
[ترجمه ترگمان]bathers از اتاق گرم بیرون می‌رفت تا در آب غوطه بخورد
[ترجمه گوگل]حمام کنندگان به طور مستقیم از اتاق گرم به حالت عادی حرکت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cloudy sky drove the bathers off the beach.
[ترجمه ترگمان]آسمان ابری، bathers را از ساحل دور کرد
[ترجمه گوگل]آسمان ابری از ساحل غواصی را می ریخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Bathers must be fully clothed before entering the restaurant.
[ترجمه ترگمان]حتما قبل از ورود به رستوران باید کاملا پوشیده شده باشد
[ترجمه گوگل]حمام ها باید قبل از ورود به رستوران به طور کامل لباس داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه bather به انگلیسی

bather
• person who takes a bath, person who goes swimming
• a bather is a person who is swimming or playing in the sea, a river, or a lake.

bather را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
BrE کسی که در حال شنا کردن است،شناگر
مایو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bather
کلمه : bather
املای فارسی : بتهر
اشتباه تایپی : ذشفاثق
عکس bather : در گوگل

آیا معنی bather مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )