برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
be - as - nutty - as - fruitcake

be as nutty as a fruitcake

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Yaser
شخص خیلی احمق و دیوانه
علی ماشا اله زاده
فندقی مثل کیک میوه ای
مغز فندقی
شیرین میزند،دیوانه است،عقل درست و حسابی ندارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be as nutty as a fruitcake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )