برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
be - of

be of

be of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
ترکیب to be of… یعنی ((داشتنِ ...)). مثلا وقت می گوییم ((It is of importance)) یعنی ((اهمیت دارد)).
کل
a man of discretion = a man who ‘possesses’ discretion, “a discreet man”.

This approach is of value. = This approach ‘possesses’ value, “it is valuable”
غ ع مسجدی
This cake is of the highest quality
این کیک بالاترین کیفیت را دارد
Iranian products are of very high quality
محصولات ایرانی کیفیت بسیار بالایی دارند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )