برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
be - taken - aback

be taken aback

be taken aback را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا دولت دوست
یکه خوردن ، جا خوردن
مثال=
I was taken aback by his remark
از حرف او جا خوردم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be taken aback مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )