برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1357 100 1

be up to

معنی کلمه be up to به انگلیسی

be up to
• plot to -, scheme to -; be prepared to -, be ready to -; be able to -

be up to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:(be up to (one
to be one's choice or decision
to be sth that one is responsible for or obligated to do
Bunny Gonzales
وظیفه کسی بودن
محدثه فرومدی
درصدد بودن
اردوان طالبی
بستگی داشتن
محمد خرمی
to be doing something:
What are you up to at the moment?
علی فرهادی
حق انتخاب(داشتن) ،وظیفه،مسئولیت پذیرفتن ،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be up to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )