برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1280 100 1

bedsit

بررسی کلمه bedsit

اسم ( noun )
• : تعریف: (chiefly British; informal) a typically inexpensive rental accommodation combining a bedroom and sitting room along with facilities for cooking.

واژه bedsit در جمله های نمونه

1. He lives in a tiny student bedsit.
[ترجمه ترگمان]او در یک bedsit tiny زندگی می‌کند
[ترجمه گوگل]او در یک اتاق خواب دانشجویی کوچک زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was living alone in a dingy bedsit in London.
[ترجمه ترگمان]او در شهر کوچک و کثیفی در لندن زندگی می‌کرد
[ترجمه گوگل]او تنها در یک تخت خواب در لندن زندگی می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Miss Dalzell was out but she says the bedsit was not properly equipped.
[ترجمه ترگمان]خان وم Dalzell بیرون بود، اما می گه که the به اندازه کافی مجهز نیست
[ترجمه گوگل]خانم دالزل بیرون بود اما می گوید آپارتمان مناسب نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The vision of bedsit freedom would soon turn sour.
[ترجمه ترگمان]تصور آزادی bedsit به زودی ترش خواهد شد
[ترجمه گوگل]چشم انداز آزادی bedsit به زودی تبدیل خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه bedsit به انگلیسی

bedsit
• bedsitter, one-room furnished apartment ( ed, table and chairs) which has a cooking area, studio apartment
• a bedsit is a single furnished room in a house, which you rent and in which you live and sleep.

bedsit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
آپارتمان یکخوابه - منزل یکخوابه - خانه ای که فقط دارای یک اتاق می باشد که از آن به عنوان اتاق نشیمن و اتاق خواب استفاده می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bedsit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )