برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1321 100 1

bench press

/ˈbentʃˈpres/ /bentʃpres/

(وزنه برداری) بلند کردن وزنه در حال خوابیدن به پشت بر روی نیمکت، پرس سینه

بررسی کلمه bench press

اسم ( noun )
• : تعریف: a weightlifting exercise in which one lies on a bench, removes a weight from a pair of overhead supports, lowers it to the chest, and raises it again.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: bench-presses, bench-pressing, bench-pressed
• : تعریف: to lift (a weight) during a bench press.

- Her goal is to be able to bench-press two hundred pounds.
[ترجمه ترگمان] هدف او این است که بتواند دویست پا فشار بیاورد
[ترجمه گوگل] هدف او این است که بتواند به دوازده پوند به پرسپکتیو بپردازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه bench press در جمله های نمونه

1. The incline bench press puts more emphasis on upper pec development and the decline bench press gives more low pec development.
[ترجمه ترگمان]دکمه نیمکت گرایش بیشتر بر توسعه pec بالاتر تاکید می‌کند و پرس و جوی نیمکت رو به کاهش بیشتر به توسعه pec کمک می‌کند
[ترجمه گوگل]مطبوعات نیمکت نشانه تاکید بیشتری بر توسعه پایدار دارند و فشار پرس سقوط باعث کم شدن رشد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I caught sight of Bobby doing bench presses on a Universal machine near the far wall.
[ترجمه ترگمان]چشمم به چشم بابی افتاد که روی یک ماشین جهانی نزدیک دیوار دور دست روی نیمکت دراز کشیده بود
[ترجمه گوگل]من متوجه شدم که بابی در حال انجام کارهای پرسنلی روی یک دستگاه جهانی در نزدیکی دیوار دور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bench press: At the past few markets, ottomans were big news.
[ترجمه ترگمان]مطبوعات برجسته: در چند بازار گذشته، آن‌ها اخبار بزرگی بودند
[ترجمه گوگل]مطبوعات نشیمن در چند بازار گذشته، عثمانی ها اخبار بزرگ بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There are two variations on the bench press - the incline bench ...

معنی کلمه bench press به انگلیسی

bench press
• weightlifting exercise carried out by a lifter lying on a bench (sports); tiny punch press fixed on a workbench

bench press را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی bench press
کلمه : bench press
املای فارسی : بنچ پرس
اشتباه تایپی : ذثدزا حقثسس
عکس bench press : در گوگل

آیا معنی bench press مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )