برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

benefit year

benefit year را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
سال انتفاعی، سنوات انتفاعی، سال تحت پوشش، دوره سالانه تحت پوشش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی benefit year مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )