برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

best suffering

best suffering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
The best suffering is neglect
بهترين رنج بي توجهي است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی best suffering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )