انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1075 100 1

bi

تلفظ Bi
تلفظ Bi به آمریکایی/ˈbaɪ/ تلفظ Bi به انگلیسی/bi/

مخفف: (خودمانی) دارای تمایل جنسی هم به جنس مخالف و هم به جنس خود، مخفف: (شیمی) بیسموت، پیشوند:، دوگانه، دارای دو عدد [biangular]، دو چندان، دو برابر، در دو طرف، به دو سو [biconvex]، هر دو ماه (یا هفته یا سال یا قرن) یک بار [biweekly و biennial]، دو بخشی [bilabial و bilateral]، (گیاه شناسی و جانورشناسی) مضاعف، جفتی، دوبرابر [bifurcate]، پیشوند معادل با: bio-

بررسی کلمه bi

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element bismuth.
پیشوند ( prefix )
(1) تعریف: two; both.

- bicycle
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] دوچرخه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] دوچرخه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- bilateral
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] دو طرفه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- bicarbonate
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] بیکربنات
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] بی کربنات
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: once every two (specified periods).

- biennial
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] دوسالانه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] دوسالانه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(3) تعریف: twice a (specified period).

- bimonthly
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] دو ماهانه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه bi در جمله های نمونه

1. Figure 4 shows an integration scenario using WebSphere BI Adapters, in which a client requests application data from multiple applications .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شکل ۴ یک سناریوی ادغام با استفاده از WebSphere Adapters BI را نشان می‌دهد که در آن یک مشتری داده‌های برنامه را از چندین کاربرد درخواست می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شکل 4 یک سناریوی ادغام با استفاده از WebSphere BI Adapters را نشان می دهد، که در آن یک مشتری اطلاعات برنامه را از برنامه های مختلف درخواست می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. We have bi - lingual free booklets to give to you.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما کتابچه‌های دارای دو زبانی رایگان برای ارایه به شما داریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما یک جزوه رایگان دو زبانه برای شما ارائه می دهیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Adventure Aviation's'Gravity Grabber'aerobatic bi - plane trip sounded just the ticket.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جاذبه جاذبه پرواز سفره‌ای دو هواپیما فقط بلیت هواپیما را به صدا در می‌آورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هواپیمای ماجراجویی Aviation's'Gravity Grabber'aerobatic سفر دوطرفه فقط بلیط را صدا کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Drag onto the page to add a thyristor, bi - directional triode - type, triac - gated switch.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روی صفحه بکشید تا یک سوییچ دو جهتی thyristor، triac - gated را اضافه کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای اضافه کردن یک تریستور، سوئیچ سه گانه دو طرفه - نوعی، تریاک - دروازه، بر روی صفحه بکشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. A method has been proposed for determination of Bi, Se, Te in high - purity pentoxide by HG - ICP - OES.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روشی برای تعیین Bi، Se، Te در پنتا اکسید پذیری بالا با HG - ICP - OES پیشنهاد شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش HG - ICP - OES برای تعیین Bi، Se، Te در پنتوکسید خلوص بالا پیشنهاد شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Spectral density and cross - spectral density and bi - cross - spectral density are also de.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چگالی طیفی و چگالی طیفی و چگالی دو متقاطع نیز de هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تراکم طیفی و تراکم متقاطع طیفی و تراکم متقاطع طیفی نیز د
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. As, Sb, Mo, W, Bi and Te etc. may act as indicator for industrial orebody.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همانند، Sb، Mo، W، Bi و Te غیره ممکن است به عنوان شاخص orebody صنعتی عمل کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان مثال، Sb، Mo، W، Bi و Te و غیره ممکن است به عنوان شاخصی برای بدنه صنعتی عمل کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Rapid determination of As, Sb, Bi, Hg in geochemical sample by HG AFS was researched.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تعیین سریع همانند،، Sb، Hg در نمونه ژئوشیمیایی توسط HG AFS بررسی شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تعیین سریع، As، Sb، Bi، Hg در نمونه ژئوشیمیایی توسط HG AFS، مورد بررسی قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Conclusion: Xin An Di Bi Ji is ideal in preventing atrial fibrillation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری: ژین Di برای جلوگیری از فیبریلاسیون دهلیزی، ایده‌آل است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری Xin An Di Bi Ji در جلوگیری از فیبریلاسیون دهلیزی ایده آل است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Resemble at present: With planning fierce Bi of dim glow of the setting sun rips Yan? shoe and trousers wet, cannot go out temporarily, can get into mosquito-curtain to listen to rain only.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حال حاضر در حال حاضر که او را در حال فرار از نور شدید آفتاب غروب خورشید قرار داده بود؟ اگر کفش و شلوار خیس باشد، نمی‌تواند موقتا از آن بیرون برود، می‌تواند از پرده mosquito عبور کند و فقط به باران گوش کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال حاضر شبیه با برنامه ریزی شدید از بی تاب از نور کم از خورشید ریز یان؟ کفش و شلوار مرطوب، نمی تواند به طور موقت بیرون رود، می تواند به پشه پرده برای گوش دادن به باران تنها
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The common bi, tri, or tetravalent mental oxides didnt show significant effect on the stability.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The ذهنی مشترک، سه‌گانه، یا tetravalent تاثیر معنی‌داری بر پایداری نداشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اکسید های مغناطیسی معمولی دو، سه یا چهار الیه ای اثرات قابل توجهی بر پایداری ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Behavioral inhibition(BI)and"behaviorally uninhibited"(UBI), a critical dimension of temperament, play a vital role in children's social development.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مهار رفتاری (BI)و \"behaviorally uninhibited\" (ubi)، یک بعد حیاتی از خلق و خوی، نقش حیاتی در توسعه اجتماعی کودکان ایفا می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مهار رفتاری (BI) و غیر قابل انعطاف رفتار (UBI)، یک جنبه انتقادی از خلق، نقش حیاتی در توسعه اجتماعی کودکان بازی می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Tandem - A bi - place wing for a pilot and a passenger.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Tandem - یک بال دو محل برای یک خلبان و یک مسافر
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Tandem - یک بال دو طرفه برای خلبان و یک مسافر
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Therefore increasing the BI content and decreasing the nitrogen content increases coke yield without any change in the softening point of binder pitches for graphite electrodes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین افزایش محتوای BI و کاهش مقدار نیتروژن، کک را افزایش می‌دهد بدون هیچ تغییری در نقطه نرم pitches binder برای الکترودهای گرافیتی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین افزایش محتوای BI و کاهش محتوای نیتروژن باعث افزایش عملکرد کک می شود بدون تغییر در نقطه نرم کننده رزین های اتصال دهنده برای الکترودهای گرافیت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Bi Sheng invented the movable - type printing. The technique of block printing reached its stage of maturity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Bi شنگ چاپ نوع متحرک را اختراع کرد روش چاپ بلوکی به مرحله بلوغ رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بی شنگ اختراع نوع چاپ قابل حمل تکنیک چاپ بلوک به مرحله بلوغ رسیده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی عبارات مرتبط با bi به فارسی

(شیمی) تقسیم پذیر به دو یون دو ظرفیتی (در مورد الکترولیت به کار می رود)
عمل دوشرطی
موتور حرارتى که میتواند با دو نوع سوخت( نه با هردو) علوم هوایى : موتور حرارتى که میتواند با دو نوع سوخت

مخفف bi

عبارت کامل: Burundi
موضوع: مکان و موقعیت
مخفف کشور بروندی

معنی bi در دیکشنری تخصصی

Bi
[شیمی] بیسموت
[برق و الکترونیک] bismuth-بیسموت عنصر فلزی سنگین و شکننده با عدد اتمی 83 و وزن اتمی 208/98 دارای نقطه ی ذوب پایینی یاست که برای کاربرد در کاتدها مناسب است . ترکیب آلیاژی آن با سایر فلزات ، یک ماده ی ابر رسانا می دهد .
[ریاضیات] پیشوندی به معنای دوتایی یا دودویی
[زمین شناسی] بیسموت - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Bismuth - شماره اتمی :83 - وزن اتمی :208.98 - آرایش الکترونی :2-8-18-32-18-5 - نوع عنصر :فلزات - گروه جدول تناوبی :15 - VA - دوره جدول تناوبی :6
[نساجی] سیستم ریسندگی دو محوری
[نساجی] نوعی ماشین فیتیله که از هر منطقه کشش آن دو فیتیله خارج می شود
[سینما] عدسی دو سو مقعر
[سینما] عدسی دو سو محدب
[سینما] دو راستا
[پلیمر] دو جهته، آرایشی که الیاف تقویت کننده دسته رشته ای در دو جهت زاویه دار (حداکثر عمود برهم) برای رسیدن به حداکثر استحکام محصول در دو جهت به خود می گیرد.
[کامپیوتر] چاپگر دوسویه - چاپگری که هم از چپ به راست و هم از راست به چپ چاپ می کند چاپگر دوسویه سرعت خوبی دارد اما از یک چاپگر یک سویه سری بسیار پیچیده تر است . این نوع چاپگر هنگام رفتن به سر سطر تاخیر ندارد
[خودرو] نام اختصاری مورد استفاده BOSCH برای چراغهای Xenon.
[مهندسی گاز] دوفلزی
[مهندسی گاز] تله بخار دوفلزی
[زمین شناسی] بیسموت - فرمول شیمیایی : Bi - ترکیب شیمیایی : Bi=100%با انکلوزیون های As,Te,Fe,Sb,S - رده بندی: عنصر - سیستم تبلور : تری کلینیک - جلا : فلزی - شکستگی : دندانه ای - ژیزمان : تقریبا کمیاب ؛ آلمان ریال چک واسلواکی ، اسپانیا ، بولیوی ، مکزیک ، شیلی ،پرو ، کانادا - سختی :2_ 2.3 - چگالی : 9.7 _ 9.8 - نام آن از کلمه بیسمید عربی مشتق شده است و خواص آنتیموان را دارد - رنگ خاکه : خاکستری سربی براق - اشکال ظاهری : بلوری _دانه ای _اسکلتی _ ورقه ای - شکل بلور : مکعبی دروغین _ رومبوئدر_پلی سنتتیک _ماکله - رخ کامل در سطح 0001 - منشا تشکیل : گماتیتی _ تومالیتی_ هیدروترمال - محل پیدایش : آلمان - کاربرد : کانسار بیسموت

معنی کلمه bi به انگلیسی

bi
• information technology that is applied to business
• metallic element like arsenic
• two, twice
• bi- is used at the beginning of nouns and adjectives that have two as part of their meaning.
• bi- is also used to say how often something happens or how often something is produced. for example, if something happens bi-weekly, it happens twice a week or once every two weeks.
bi annual
• twice a year, every six months
bi concave lens
• double concave lens, lens curved inward like a bowl on both sides
bi monthly
• occurring every two months
bi motored
• having two motors
bi nationality
• belonging to two nations, having two nationalities
bi partisan consensus
• agreement between two political parties
bi weekly
• occurring every two weeks; magazine or journal which is published every two weeks
bi weekly magazine
• magazine or journal which is published every two weeks

bi را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی bi
کلمه : Bi
املای فارسی : بی‌
اشتباه تایپی : ذه
عکس Bi : در گوگل


آیا معنی bi مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )