برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

bidialectal

bidialectal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
Speaking two dialects
به افرادی که به دو گویش صحبت می کنند گفته می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bidialectal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )