برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1290 100 1

big deal


(عامیانه) 1- آدم مهم، آدم کله گنده، (چیز یا کار) مهم 2- (حرف ندا حاکی از تحسین یا شادی یا تمسخر) ای بابا!، دیگه چی ؟، یعنی میگی چه کنم ؟

واژه big deal در جمله های نمونه

1. I acted like it wasn't a big deal, when really it was breaking my heart.
[ترجمه فرحناز] من جورى رفتار كردم انگار اتفاقي نيافتاده زماني كه او واقعا قلبم را شكست
|
[ترجمه ناصر] من جورى رفتار كردم انگار اتفاقي نيافتاده در حالی كه این موضوع واقعا داشت دلمو می شکست
|
[ترجمه ترگمان]من طوری رفتار کردم که انگار موضوع مهمی نبود، وقتی واقعا قلبم می‌شکست
[ترجمه گوگل]من این کار را دوست داشتم، یک معامله بزرگ نبود، زمانی که واقعا قلبم را شکست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. No big deal. I'll ask John to play.
[ترجمه زهرا] مشکلی نیست !از جان میخواهم بازی کند|
[ترجمه ترگمان] چیز مهمی نیست از جان می‌خواهم بازی کند
[ترجمه گوگل ...

معنی کلمه big deal به انگلیسی

big deal
• major issue; so what
• you say `big deal' to express your opinion that something is unimportant, uninteresting, or not surprising; an informal expression.
• you use big deal in informal expressions which indicate how important or unimportant someone thinks something is.
it's no big deal
• it's no big piece of wisdom, it's so-so, it's not a big issue or matter
it's not such a big deal
• it's no big thing
no big deal
• nothing very important, not a critical issue

big deal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صادقی
(عامیانه،طعنه آمیز) زحمت کشیدی،خسته نباشی.
مثال:
A)I got an A on my chemistry test.
B)Big deal,since it was so easy.
امیرحسین انصاری
ایول
mohammad
چيز مهم
حضرت استاد
معمولی ترین ترجمه میشه یه چیز مهم

I can walk 10miles everyday
Big deal!!! I run 13
ولی مثلا در جمله ی دوم مثال بالا منظور تعریف و تمجید نیست بلکه گفته تو کار خاصی نکردی
a.r
inf. something that is considered important or consequential
مهدی
بهترین معنی :مگه چیه
سید محمد هاشمی
(چیز/ کار) مهم

Websters:👇👇👇
something that is very important.

Eg: So I'm late.�What's the big deal? [=why is that important?]
خب من دیر کردم. خب دیر کن. مگه چه ایرادی داره؟
هادی سلیمی
کم اهمیت جلوه دادن کاری، ناچیز شمردن-- عمدتا به معنای این است وقتی کسی کاری انجام می‌دهد یا چیزی می گوید می‌گوییم مهم نیست. شاید دقیق‌تر توی این جمله باشه وقتی می‌گوییم �مگه چکار کردی، کاری نکردی که�
مهدی صباغ
عامیانه:
شاخ غول رو که نشکوندی
کوه که نکندی
شق القمر که نکردی
سرداری
موضوع مهم و جدی
Zahra
کار شاق ، مهم ، خاص انجام دادن
Yas
مثلا در جملهی زیر
To me,it was a pretty big deal
منظور اینه که:
به نظر من این یه چیز (موفقیت)خیلی مهم و ارزشمنده😉
Nima
این کلمه به معنای(هنرکردی )هم به کارمیره
دکتر محمد خرمی
هنر کردی!
Separto
هنر کردی، اهمیتی نداره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی big deal
کلمه : big deal
املای فارسی : بیگ دیل
اشتباه تایپی : ذهل یثشم
عکس big deal : در گوگل

آیا معنی big deal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )