برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1340 100 1

bit oriented protocol

معنی bit oriented protocol در دیکشنری تخصصی

bit oriented protocol
[کامپیوتر] پروتکل بیت گرا.

bit oriented protocol را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bit oriented protocol مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )