برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1288 100 1

bitumen

/ˌbɪˈtuːmən/ /ˈbɪtjʊmən/

معنی: قیر معدنی، قیر طبیعی، قیر نفتی
معانی دیگر: (امریکا) کوچولو، (در کاربرد کودکان) کوچول، (انواع قیرهایی که از پالایش نفت و قیر زغال سنگ و قیر زغال چوب به دست آید) قیر، بیتومن، (قیری که به حالت طبیعی و خالص در معدن یافت شود) قیر طبیعی

بررسی کلمه bitumen

اسم ( noun )
مشتقات: bituminoid (adj.)
• : تعریف: any of various natural substances composed chiefly of hydrocarbons, or such substances distilled from petroleum and coal, used for paving and waterproofing.
مشابه: pitch

واژه bitumen در جمله های نمونه

1. bitumen is used in making asphalt
قیر در ساختن آسفالت به کار می‌رود.

2. Mr Martinson, 4 was burned by boiling bitumen while dumping it.
[ترجمه ترگمان]آقای Martinson ۴ با سوزاندن زغال در حین ریختن آن سوزانده شد
[ترجمه گوگل]آقای مارتینسون، 4، توسط جوش قیری سوزانده شد و آن را تخلیه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As the temperature rose, the bitumen was further cooked into a solid char containing graphite.
[ترجمه ترگمان]وقتی دما افزایش یافت، the بیشتر به یک قزل آلای جامد حاوی گرافیت تبدیل شد
[ترجمه گوگل]با افزایش درجه حرارت، قیر بیشتر به یک عنصر جامد حاوی گرافیت پخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This turned the organic matter into liquid bitumen, which squeezed into pores and fractures in the rock.
[ترجمه ترگمان]این امر ماده آلی را به قیر مایع تبدیل کرد که در منافذ و شکستگی در سنگ فشرده شد
[ترجمه گوگل]این ماده آلی را به قیر مایع تبدیل می کند که به منافذ و شکستگی های سنگی منجر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Wood block ...

مترادف bitumen

قیر معدنی (اسم)
asphalt , asphaltum , mineral pitch , bitumen
قیر طبیعی (اسم)
bitumen
قیر نفتی (اسم)
bitumen

معنی bitumen در دیکشنری تخصصی

bitumen
[شیمی] 1- بیتومن ، قیر معدنی ، (قیرى که به حالت طبیعی و خالص در معدن یافت شود) قیر طبیعی 2- (انواع قیرهایی که از پالایش نفت و قیرزغال سنگ و قیر زغال چوب به دست آید) قیر
[عمران و معماری] قیر
[مهندسی گاز] قیر
[زمین شناسی] بیتومن ، قیر موادی هستند با رنگ،سختی و درجه فراریت مختلف که در ترکیبات شیمیایی آنها، عمدتاً کربن و هیدروژن به کار رفته است
[پلیمر] قیر
[عمران و معماری] چسب قیری
[عمران و معماری] امولسیون قیر
[عمران و معماری] ماده آغشته شده قیری - ماکادام قیری
[زمین شناسی] آسفالت ، قیر آسفالت ها هیدروکربن های بسیار سنگین چند حلقه ای هستند که حاوی مقداری گوگرد، نیتروژن، اکسیژن و فلزاتی چون سدیم، کلسیم، آهن، نیکل و وانادیوم (vanadium)می باشند. چون نمی توان این مواد را از طریق تقطیر از سایر هیدروکربن ها جدا کرد، از روش استخراج با حلال استفاده می شود. در این روش می توانمواد آسفالتی را توسط هیدروکربن های سبک مایع شده از پروپان تا هپتان (heptane)رسوب داد و از برش روغنی جدا کرد اتان(ethane) نه تنها آسفالت را رسوب می دهد بلکه بخش مهمی از روغن را نیز به همراه آسفالت رسوب می دهد، بالعکس بوتان و پنتان(pentane) و هگزان(hexane) آسفالت را به اندازة کافی رسوب نمی دهند. پروپان از نظر رسوب مواد آسفالتی وضعیت بهینه دارد و به همین جهت در واحد آسفالت گیری مورد استفاده قرار می گیرد. از خصوصیات پروپان آن است که در بالاتر از40°c برعکس سایر حلال ها عمل می کند به این صورت که افزایش دما قدرت حلالیت آن را نسبت به روغن کاهش می دهد.
[عمران و معماری] قیر دمیده - قیر هوادار
...

معنی کلمه bitumen به انگلیسی

bitumen
• substance mainly made up of hydrocarbons (i.e. asphalt)
• bitumen is a black sticky substance which is obtained from tar or petrol. it is used in making roads.

bitumen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
جاده آسفالته ; کوتاه شده : Bitumen Road

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bitumen
کلمه : bitumen
املای فارسی : بیتومن
اشتباه تایپی : ذهفعئثد
عکس bitumen : در گوگل

آیا معنی bitumen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )