انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1005 100 1

black and blue

تلفظ black and blue
تلفظ black and blue به آمریکایی/ˈblækəndˈbluː/ تلفظ black and blue به انگلیسی/blækəndbluː/

کبود (در اثر ضربه یا کتک)، سیاه و آبی (مثل جای نیشگون)، کوفته، کبود و سیاه در اثر ضربت وغیره

بررسی کلمه black and blue

صفت ( adjective )
• : تعریف: discolored or covered with discolorations from blood coagulated under the skin; bruised.
مشابه: livid

واژه black and blue در جمله های نمونه

1. Whenever she refused, he'd beat her black and blue.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هر بار که رد می‌شد، سیاه و کبود او را می‌زد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هر زمان که او رد شد، او را سیاه و آبی خود را ضرب و شتم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The mother pinched her baby black and blue.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مادر طفل معصوم و آبی خود را نیشگون گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مادر مادرش را سیاه و آبی رنگ زد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. His arm was black and blue.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دستش سیاه و کبود بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بازو او سیاه و سفید بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. He leathered the slave black and blue.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اون برده سیاه و کبود - ه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او برده سیاه و آبی چیده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Bud's nose was still black and blue.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دماغ باد هنوز سیاه و کبود بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بینی Bud هنوز سیاه و آبی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. He punched me until I was black and blue.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او به من مشت زد تا اینکه سیاه و کبود شدم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او تا زمانی که من سیاه و آبی بود، مینوشیدم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. They often beat them black and blue or scar their faces with a razor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اغلب آن‌ها را سیاه و آبی می‌زدند و یا جای زخم روی صورتشان را با تیغ می‌کشیدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها اغلب آنها را سیاه و سفید آبی و یا چهره خود را با یک تیغ زدن به آنها ضربه زدن
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Both eyes are black and blue.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هر دو چشم سیاه و آبی هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هر دو چشم سیاه و آبی هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. My leg was black and blue where the kid had kicked me.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پایم سیاه و کبود بود، جایی که بچه مرا لگد کرده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پا من سیاه و آبی بود که بچه بود من را لگد زده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Further inspection revealed that she was black and blue from her waist to her knees.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بررسی‌های بیشتر آشکار شد که او از کمر تا زانو کبود و کبود است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بازرسی های بیشتر نشان داد که از کمر به زانو به صورت سیاه و آبی رنگ بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. She pinched her own arm until it was black and blue.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او بازویش را نیشگون گرفت تا اینکه سیاه و کبود شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او بازوی خود را تا زمانی که سیاه و آبی بود، خنثی کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Williams again wore the provocative black and blue outfit that drew international attention when unveiled in the opening round.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ویلیامز بار دیگر لباس سیاه و آبی تحریک‌کننده را به همراه داشت که وقتی در دور اول رونمایی شد، توجه بین‌المللی را به خود جلب کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ویلیامز دوباره لباس سیاه و آبی تحریک آمیز را پوشید که توجه جهانیان را در دوران بازنویسی نشان داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The slave was leathered black and blue.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برده سیاه و کبود شده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برده چرمی سیاه و سفید بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. "Just that Popat Lal beats Ganga Bai black and blue, " I teased her.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من به او گفتم: \" فقط اینکه لال Lal به Ganga بای سیاه و آبی می‌زند \"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]'فقط این که Popat Lal ضرب و شتم Ganga Bai سیاه و سفید آبی،' من او را teased
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. If my seth didn't beat me black and blue, then he must be an absolutely third-class seth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر سث من رو سیاه و کبود کتک نزده بود، پس حتما باید به طور قطع عضو سوم کلاس سث باشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر سات من سیاه و آبی را ضربد نزند، پس باید یک سکه کاملا درجه سوم باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه black and blue به انگلیسی

black and blue
• someone who is black and blue is badly bruised, usually because they have been hit by someone.
beat black and blue
• hit someone until they are bruised, hit repeatedly, give a thrashing, give a whipping

black and blue را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی black and blueنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی black and blue
کلمه : black and blue
املای فارسی : بلک اند بلوا
اشتباه تایپی : ذمشزن شدی ذمعث
عکس black and blue : در گوگل


آیا معنی black and blue مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )