برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1281 100 1

black list

/blæk lɪst/ /blæk lɪst/

System.String[]

واژه black list در جمله های نمونه

1. We keep a black list of people who don't pay their bills and make sure we don't supply anything else to them.
[ترجمه ترگمان]ما فهرستی از افرادی که بدهی‌های بانکی آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند و مطمئن می‌شوند که ما هیچ چیز دیگری برای آن‌ها تهیه نمی‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما یک لیست سیاه از افرادی که صورتحساب خود را پرداخت نمی کنند نگهداری می کنیم و اطمینان حاصل می کنیم که هیچ چیز دیگری برای آنها ارائه نمی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Daily updated Beneficiary Black List ( BBL ).
[ترجمه ترگمان]فهرست سیاه Beneficiary updated (BBL)
[ترجمه گوگل]لیست روزانه بهره برداران سیاه پوست (BBL) به روز شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The existence of a black list, of course, was not admitted.
[ترجمه ترگمان]البته وجود یک لیست سیاه پذیرفته نشد
[ترجمه گوگل]البته وجود لیست سیاه، البته پذیرفته نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Henry is on the black list at the police station.
[ترجمه ترگمان]هنری در لیست سیاه پاسگاه پلیس است
[ترجم ...

مترادف black list

فهرست سیاه (اسم)
black list

معنی کلمه black list به انگلیسی

black list
• list of people who are censured or refused for employment; list someone's name on such a list

black list را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گلی افجه
لیست سیاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی black listکلمه : black list
املای فارسی : بلک لیست
اشتباه تایپی : ذمشزن مهسف
عکس black list : در گوگل

آیا معنی black list مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )