برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1326 100 1

blind trust


چشم بند اسب، قطعه ی چرمی که جلو چشم اسب می بندند، سرمایه گذاری کور (اشخاصی که به مقام های بلندپایه می رسند برای پیشگیری از هر گونه سوظن سودجویی، کلیه ی اموال خود را با اختیار تام در ید شخص دیگری قرار می دهند که به صلاحدید خود و بدون اطلاع مالک عمل کند)

بررسی کلمه blind trust

اسم ( noun )
(1) تعریف: complete, unquestioning confidence in another person.

(2) تعریف: certain personal assets, such as stocks, placed under the confidential management of an independent trustee, as in an effort to avoid conflict of interest during one's term of public office.

واژه blind trust در جمله های نمونه

1. His shares were placed in a blind trust when he became a government minister.
[ترجمه ترگمان]زمانی که او وزیر دولت شد، سهام او در یک اعتماد کور قرار داده شد
[ترجمه گوگل]سهام او در زمانی که وی به یک وزیر دولت تبدیل شد، به اعتماد کور تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They followed the instructions in blind trust that all would turn out well.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها دستورها را در اعتماد کورکورانه دنبال می‌کردند که همه چیز روبه‌راه خواهد شد
[ترجمه گوگل]آنها دستورالعمل هایی را در اعتماد کور به دنبال داشتند که همه چیز خوب می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Krauss never takes anything on blind trust.
[ترجمه ترگمان]krauss هیچ وقت چیزی از اعتماد کور به دست نمیاره
[ترجمه گوگل]Krauss هرگز در مورد اعتماد کور هیچ چیز را ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It means blind trust, in the absence of evidence, even in the teeth of evidence.
[ترجمه ترگمان]یعنی اعتماد کورکورانه، در فقدان مدارک، حتی در دندان‌های مدرک
[ترجمه گوگل ...

blind trust را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یحیی
امانت سپاری چشم بسته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی blind trust
کلمه : blind trust
املای فارسی : بلیند تراست
اشتباه تایپی : ذمهدی فقعسف
عکس blind trust : در گوگل

آیا معنی blind trust مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )