برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1283 100 1

blog

/blɑg/ /blɑg/

بررسی کلمه blog

اسم ( noun )
• : تعریف: shortened from "Web log," an online journal that may be personal or topical, in which the author makes regular entries that appear in reverse chronological order and can be read by the general public.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: blogs, blogging, blogged
مشتقات: blogger (n.)
• : تعریف: to write in or add to a blog.

واژه blog در جمله های نمونه

1. When Barbieux started his blog, his aspirations were small; he simply hoped to communicate with a few people.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که Barbieux وبلاگ خود را آغاز کرد، اهداف او کوچک بودند؛ او به سادگی امیدوار بود که با چند نفر ارتباط برقرار کند
[ترجمه گوگل]وقتی باربیو وبلاگ خود را آغاز کرد، آرزوهایش کوچک بود؛ او به سادگی امیدوار بود که با چند نفر ارتباط برقرار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The digital marketplace of ideas that welcomes every blog and tweet is the same one that inspires the next generation of innovators to fuel our economies.
[ترجمه ترگمان]بازار دیجیتال ایده‌هایی که هر وبلاگ و تویی‌تر را مورد استقبال قرار می‌دهد، همان چیزی است که نسل بعدی نوآوران را ترغیب می‌کند تا اقتصاد ما را تامین کنند
[ترجمه گوگل]بازار دیجیتالی ایده هایی که هر وبلاگ و صدای جیر جیر را می پذیرد همان چیزی است که الهام بخش نسل آینده نوآوران برای سوختن اقتصادهای ما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Project Aardvark Blog In 200 a team of four summer interns built the first version of Fog Creek Copilot from start to finish.
[ترجمه ترگمان]وبلاگ \"پروژه Aardvark\" در ۲۰۰ یک تیم چهار کارآموز تابستانی اولین نسخه از \"مه کریک Copilot\" را از ابتدا تا انتها ساخته بودند
[ترجمه گوگل]پروژه Aardvark Blog در سال 200 یک تیم از چهار کارآموزی تابستانی اولین نسخه ا ...

معنی کلمه blog به انگلیسی

blog
• on-line shared diary where people can publish diary entries about their personal hobbies or experiences; public online updated chronological entries of links to web sites and subjects with personal remarks by users, weblog

blog را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نادیا احمدی
برخط نوشته
Babak
صفحه اینترنت
😍amin😍
وبلاگ
Amir Mahdi Amiri
صفحه ی فرد در سایت بلگفا
Luna
صفحه اینترنتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی blog مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )