برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

blue mountains


کوه های کبود (بلومونتاین) بین ایالت های ارگان و واشنگتن

blue mountains را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی blue mountains
کلمه : blue mountains
املای فارسی : بلوا مونتینس
اشتباه تایپی : ذمعث ئخعدفشهدس
عکس blue mountains : در گوگل

آیا معنی blue mountains مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )