برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

booster

/ˈbuːstər/ /ˈbuːstə/

معنی: حامی، تقویت کننده، ترقی دهنده، زیاد کننده، تشدید کننده، بالا برنده
معانی دیگر: پشتیبان، جانبدار، (برق) توان افزا، دستگاهی برای کنترل و افزودن ولتاژ، ولت افزا، بوستر، (رادیو و تلویزیون) تقویت کننده ی بین آنتن و دریافتگر، فزون ساز، (پرتابه شناسی) دستگاهی که موشک را به هوا پرتاب می کند و یا بر نیروی پرواز آن می افزاید، (در موشک های چندمرحله ای) هریک از مراحل اولیه ی پرواز موشک یا موتورهای جت که پس از سوختن از آن جدا می شوند

بررسی کلمه booster

اسم ( noun )
(1) تعریف: someone or something that boosts.

(2) تعریف: a device for amplifying radio frequency.

(3) تعریف: a segment of a rocket that provides the main source of propulsion during takeoff.

(4) تعریف: a subsequent dose of a vaccine given to supplement and effectuate the original dose.

واژه booster در جمله های نمونه

1. This win has been a great morale booster.
[ترجمه ترگمان]این برد، تقویت روحیه خوبی بوده‌است
[ترجمه گوگل]این پیروزی یک تقویت کننده روحیه عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mail from home is a great morale booster for our soldiers.
[ترجمه ترگمان]نامه از خانه، تقویت روحیه عالی برای سربازان ماست
[ترجمه گوگل]ایمیل از خانه تقویت کننده روحیه عالی برای سربازان ما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Can I bring my dog in for his booster injection?
[ترجمه ترگمان]میتونم سگم رو برای تزریق his بیارم؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانم سگم را برای تزریق انسولین خودم بیاورم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The home side badly need a confidence booster.
[ترجمه ترگمان]طرف خانه به شدت به تقویت اعتماد به نفس نیاز دارد
[ترجمه گوگل]سمت خانه به شدت نیاز به تقویت کننده اعتماد به نفس دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف booster

حامی (اسم)
supporter , protector , patron , sponsor , actor , advocate , partisan , backer , shield , booster , bulwark , vindicator , partizan
تقویت کننده (اسم)
amplifier , booster , regenerator
ترقی دهنده (اسم)
assistant , booster , promoter
زیاد کننده (اسم)
booster , augmentor
تشدید کننده (اسم)
booster , resonator
بالا برنده (اسم)
booster , elevator

معنی عبارات مرتبط با booster به فارسی

رجوع شود به: jumper cables
(پزشکی) تلقیح توان افزا (تلقیحی که پس از اتمام یک سلسله تلقیحات برای ازدیاد اثر و ایمنی و غیره انجام می شود)، بوستر، یادآور، فزون ساز

معنی booster در دیکشنری تخصصی

[سینما] بالا بردن بازو [میکروفن یا جرثقیل دوربین ]
[برق و الکترونیک] افزاینده ؛ تقویت کننده 1. یک تقویت کننده ی آر-اف مستقل بین آنتن و گیرنده ی تلویزیونی به منظور تقویت سیگنالهای ضعیف . 2. یک تقویت کننده ی آر-اف که سیگنال رادیویی مخابراتی یا تلویزیونی دریافت شده را تقویت و بدون تغییر در بسامد حامل با توان بالاتری برای دریافت توسط عموم دوباره پخش می شود.
[ریاضیات] توان افزای، فشار افزای، توان افزا
[معدن] بوستر (آتشباری)
[برق و الکترونیک] تقویت کننده ی کمکی یک تقویت کننده ی صوتی که بین قسمتهای کنترل مخلوط کننده و کنترل حجم صدای اصلی در استدیوی فرمان استفاده می شود. این تقویت کننده ی تلفات مدار مخلوط کننده را جبران می کند. تقویت کننده ی کمکی می تواند ولتاژ خروجی یا ظرفیت جریان دهی تقویت کننده عملیاتی را بدون تغییر قطبیت یا کاهش قابل توجه دقت افزایش دهد.
[معدن] بادبزن تقویتی (تهویه)
[نفت] هواکش کمکی
[نفت] تلمبه خانه ی افزایش فشار
[سینما] تقویت کننده نور
[مهندسی گاز] تلمبه تقویتی ، تلمبه کمکی
[نفت] تلمبه خانه ی افزایش فشار
[برق و الکترونیک] ولتاژ افزاینده ولتاژ اضافی که در گیرنده ی تلویزیونی توسط ترانزیستور میراساز فراهم می شود و برای تولید خروجی جاروب دنده اره ای بزرگتر به قسمتهای خروجی افقی ، نوسانساز افقی، و ترانزیستور خروجی عمودی داده می شود.
...

معنی کلمه booster به انگلیسی

booster
• voltage amplifier; immunization injection; follower, supporter
• a booster is an extra injection which renews the effectiveness of a previous vaccine injection.
• a booster is also something that makes you feel more confident or cheerful.
booster seat
• special seat designed to be placed on top of an adult chair in order to raise a small child to the level of a table; minimal car seat designed for a small child (used with an adult safety belt)
booster shot
• injection which strengthens immunity to a certain disease
big dumb booster
• rocket which is imprecise and less efficient (such as the "katyusha")
rocket booster
• extra charge that increases the speed of a rocket and increases the range of strike
voltage booster
• electrical device that is used to amplify the voltage strength

booster را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

motahare
پشتیبان
گلی افجه
طرفدار
اکبر شفقی
توان ساز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی booster
کلمه : booster
املای فارسی : بوستر
اشتباه تایپی : ذخخسفثق
عکس booster : در گوگل

آیا معنی booster مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )