برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
born - in - the - purple

born in the purple


دارازاده، غنی زاده، در نازو نعمت بدنیاامده

born in the purple را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
عضو خانواده سلطنتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی born in the purple
کلمه : born in the purple
املای فارسی : برن این تاه پورپل
اشتباه تایپی : ذخقد هد فاث حعقحمث
عکس born in the purple : در گوگل

آیا معنی born in the purple مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )