برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1280 100 1

bottom line

/ˈbɑːtəmˈlaɪn/ /ˈbɒtəmlaɪn/

زمین کنار رودخانه (که هنگام بالا آمدن رود زیر آب می رود)، زمین رسوبی و کم ارتفاع، زمین گود، (خودمانی) اصل عمده، سرمنشا، اساس، تصمیم یا پیشنهاد نهایی، حرف آخر، جمع کل درآمد شرکت که در گزارش سالیانه ذکر می شود و سود هر سهم برحسب آن تعیین می گردد، (عامیانه) سود و زیان، حرف آخر the bottom line is that he is not interested in the job حرف آخر این است که به این شغل علاقهای ندارد what's the bottom line? آخرش چه خواهد شد؟، حرف آخر چیست؟

بررسی کلمه bottom line

اسم ( noun )
(1) تعریف: (informal) the final figure or lowest line in a financial statement, showing net profit or loss.

(2) تعریف: the final or essential result or concern.

- The bottom line is whether one keeps his self-respect.
[ترجمه مائده حوایی] حرف آخر این است که آیا فرد احترام خودش را حفظ می کند یا خیر
|
[ترجمه ترگمان] نکته اصلی این است که آیا کسی احترام خود را حفظ می‌کند یا خیر
[ترجمه گوگل] خط پایین آن است که آیا فردی خود را احترام می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه bottom line در جمله های نمونه

1. The bottom line is the bottom line.
[ترجمه ترگمان]خط پایین خط پایین است
[ترجمه گوگل]خط پایین خط پایین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The bottom line is that recycling isn't profitable.
[ترجمه مائده حوایی] حرف آخر این است که بازیافت سودآور نیست.
|
[ترجمه نگین] ختم کلام این است که بازیافت سودآور نیست
|
[ترجمه ترگمان]نکته اصلی این است که بازیافت سود آور نیست
[ترجمه گوگل]خط پایین این است که بازیافت سودآور نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The bottom line is that it's not profitable.
[ترجمه ترگمان]خط پایین این است که سودآور نیست
[ترجمه گوگل] ...

معنی bottom line در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] سطر آخر
[صنعت] خط تحتانی، درآمد خالص - سود شرکت پس از اینکه تمامی هزینه ها و مالیات پرداخت شد.

معنی کلمه bottom line به انگلیسی

bottom line
• fundamental reason, basic reason; conclusion, final result
• the bottom line of a situation or discussion is the most important consideration in it, or the most important result that it will have.

bottom line را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شادی
حد سودآوری
حامد نیازی
سود و زیاد محاسبه شده .درآمد خالص
صادق جباری
مخلص کلام
ایمان حجتی
we know you're an trustworthy person. we know you're understanding. we know you love our daughter, but the bottom line is that you need to find a good job if you want to get positive response from us.
ما میدونیم آدم قابل اعتمادی هستی، ما میدونیم با درک و فهم هستی. ما میدونیم عاشق دخترمون هستی. اما اگه میخوای جواب مثبت از ما بگیری، آخرش باید یه کار خوب پیدا کنی.
یاسمین
جمع کل درآمد شرکت که در گزارش سالیانه ذکر می‌شود و سود هر سهم برحسب آن تعیین می‌گردد
(غیر رسمی) تصمیم یا پیشنهاد نهایی، حرف آخر
مقداد سلمانپور
آن مقداری که در انتها باقی می ماند.
مثل سود خالص پس از کسر مالیات.
حداقل، کف موضوع، آن حداقلی که نیاز است در مورد امری تامین شود.
میلاد علی پور
ختمِ کلام، در پایان
عبدالله نصرتی
خط مبنا ، حداقل ،کف خواسته
فاطمه عسکری
در تجارت به معنی ترازنامه شرکت
سایر به معنی عامل مهم و اساسی
هادی سلیمی
نتیجه نهایی، آخریک کلام، حرف آخر
هادی سلیمی
عوامل مهمی که در یک تصمیم یا یک موقعیت باید لحاظ شود، موارد مهم، موضوعات مهم مورد توجه
in a decision or situation is the most important factor that you have to consider
امیرعلی
حاشیه سود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bottom line
کلمه : bottom line
املای فارسی : بتوم لین
اشتباه تایپی : ذخففخئ مهدث
عکس bottom line : در گوگل

آیا معنی bottom line مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )