برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

brand engagement

brand engagement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
تعلق خاطر (دلبستگی و یا وابستگی) یک مصرف کننده به یک برند
معنی گرفته شده از وبسایت Wikipedia :
Brand engagement is the process of forming an emotional or rational attachment between a consumer and a brand. It comprises one aspect of brand management.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی brand engagement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )