انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1102 100 1

bravado

تلفظ bravado
تلفظ bravado به آمریکایی/brəˈvɑːdoʊ/ تلفظ bravado به انگلیسی/brəˈvɑːdəʊ/

معنی: لاف دلیری، پهلوان پنبه، دلیر دروغی
معانی دیگر: شجاعت ظاهری، اعتماد به نفس مصنوعی، چسی، لاف و گزاف، خودستا

بررسی کلمه bravado

اسم ( noun )
حالات: bravadoes, bravados
• : تعریف: a false, exaggerated, or boastful display of courage.
مشابه: heroic

- His declaration that he would track down the criminal himself was nothing but bravado.
ترجمه کاربر [ترجمه زیبا] اظهارات او مبنی بر این که جنایت را خودش پیگیری خواهد کرد چیزی جز لاف بیهوده نبود...
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اظهارات او مبنی بر این بود که او خود جنایتکار را پیدا خواهد کرد، جز شجاعت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] اعلامیه او مبنی بر اینکه او مجرمیت خود را پیگیری می کند، چیزی جز برادوی نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه bravado در جمله های نمونه

1. take no notice of his threats; they are sheer bravado
ترجمه به تهدیدهای او توجه نکن‌; کاملا تو خالی است.

2. He behaved aggressively out of bravado.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او از شجاعت رفتار می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به شدت از برادویو رفتار کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Take no notice of his threats they're sheer bravado.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به تهدیدهای او توجه نکنید، بلکه bravado محض است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ نظری از تهدیدات خود را نادیده نگیرید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. It was an act of bravado that made him ask his boss to resign.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این یک عمل شجاعانه بود که او را واداشت تا از رئیسش بخواهد استعفا بدهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یک عمل برادوی بود که او را از رئیس خود خواست تا استعفا دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Their behaviour was just sheer bravado.
ترجمه کاربر [ترجمه زیبا] رفتار آن ها کاملا مصنوعی بود
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رفتار آن‌ها فقط bravado بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رفتار آنها فقط قصدی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. For sheer bravado, hard-nosed business sense and a cunning understanding of human frailty, Agnes deserves admiration.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگنز، به خاطر گستاخی محض، با عقل و شعور، فهم و فهم هوشمندانه انسانی، شایسته تحسین و تمجید است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آگنس برای تحسین برانگیز، حس اعتماد به نفس و درک ضعیف از ضعف های انسانی سزاوار ستایش است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. However, the reckless, well-bred show of bravado did not exactly endear the utterer to two other boys of like age.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، نشان شجاعت و شجاعت، نشان شجاعت را دقیقا به اندازه دو پسر دیگر از سن و سال، مورد توجه قرار نداد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، نشان داد بی پروا و به خوبی از bravado دقیقا به دو پسر دیگر مانند سن سرسختی نگاشته بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. But there was no bravado in it at the time.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما در آن زمان هیچ پولی در آن وجود نداشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما در آن زمان برادودو نبود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Later bravado runs high to disguise their feelings and some of them exploit the situation for gain.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بعدها bravado برای پنهان کردن احساسات خود و برخی از آن‌ها از موقعیت برای کسب سود استفاده می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعدها bravado بالا میرود تا احساساتشان را تغییر دهند و برخی از آنها از موقعیت برای به دست آوردن بهره برداری می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Alternatively, respondents may exaggerate their delinquencies out of bravado, especially likely with juveniles.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به همین ترتیب، ممکن است پاسخ دهندگان اغراق خود را از روی bravado، به خصوص احتمالا با نوجوانان اغراق بکنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]متناوبا، ممکن است پاسخ دهندگان ممکن است غرامت خود را از bravado غلبه کنند، به خصوص به احتمال زیاد با نوجوانان
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The new recruits were full of youthful bravado.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تازه وارده‌ای تازه، پر از شجاعت و بی‌باکی جوان بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سربازان جدید پر از برادوی جوان بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. My bravado emanated from the knowledge that a certain lady was looking out of her window.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بی‌باکی من از این آگاهی ساطع می‌شد که یک خانم از پنجره بیرون را نگاه می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برادوی من از علم معلوم شد که خانم خاصی از پنجره او نگاه می کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Their rapid-fire bravado masked economic and social insecurities.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]bravado که به سرعت شعله‌ور شدند، insecurities اقتصادی و اجتماعی را پوشش دادند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سربازان سرکشی سریع خود را ناامن اقتصادی و اجتماعی پنهان کرده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Out of bravado Fleury dismissed these fears as groundless, but he was secretly rather alarmed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از این ترس، باز هم از این ترس‌های بی‌اساس، از این ترس‌های بی‌اساس دور شد، اما در نهان کمی ترسیده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از بی تردید فلوری این ترس ها را بی اساس دانست، اما او مخفیانه مورد هجوم قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف bravado

لاف دلیری (اسم)
bravado
پهلوان پنبه (اسم)
bravado , bully
دلیر دروغی (اسم)
bravado

معنی کلمه bravado به انگلیسی

bravado
• boasting, pretense of bravery, foolhardiness; bravery
• bravado is an appearance of courage that someone shows in order to impress other people.

bravado را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی bravado
کلمه : bravado
املای فارسی : برودو
اشتباه تایپی : ذقشرشیخ
عکس bravado : در گوگل


آیا معنی bravado مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )