برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

breaking up a relationship

breaking up a relationship را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پاریس و هکتور
درهم شکستن، از هم گسیختن
الهام
بهم زدن رابطه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی breaking up a relationship مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )