برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1281 100 1

brewer

/ˈbruːər/ /ˈbruːə/

معنی: ابجوساز

واژه brewer در جمله های نمونه

1. Brewer is a very interesting man.
[ترجمه ترگمان]بروئر مرد بسیار جالبی است
[ترجمه گوگل]آبجو یک مرد بسیار جالب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Brewer escaped from prison last year and has been on the loose ever since.
[ترجمه ترگمان]بروئر سال گذشته از زندان فرار کرده و از آن زمان به بعد آزاد بوده‌است
[ترجمه گوگل]Brewer در سال گذشته از زندان فرار کرد و تا کنون از آن رنج برده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Brewer reveals why the burning of Sarajevo's National Library tore out the heart of the city.
[ترجمه ترگمان]بروئر نشان می‌دهد که چرا سوزاندن کتابخانه ملی سارایوو قلب شهر را خراب کرده‌است
[ترجمه گوگل]Brewer نشان می دهد که چرا سوختن کتابخانه ملی سارایوو قلب شهر را از بین می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A great-great - grandson of brewer Henry Weinhard carries the legacy forward into the fifth generation.
[ترجمه ترگمان]یک نوه هنری بزرگ، هنری Weinhard، میراث فرهنگی را به نسل پنجم حمل می‌کند
[ترجمه گوگل]هنری وینه ...

مترادف brewer

ابجوساز (اسم)
brewer

معنی کلمه brewer به انگلیسی

brewer
• one who brews or owns a brewery
• a brewer is a person who makes beer or who owns a brewery.

brewer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی brewer
کلمه : brewer
املای فارسی : برور
اشتباه تایپی : ذقثصثق
عکس brewer : در گوگل

آیا معنی brewer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )