برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

bright spark

bright spark را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح):
1- یک فرد باهوش یا پرانرژی
2- برای طنز: یک فرد احمق

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bright-spark

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bright spark مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )