برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1326 100 1

brimstone

/ˈbrɪmstoʊn/ /ˈbrɪmstəʊn/

معنی: گوگرد

بررسی کلمه brimstone

اسم ( noun )
• : تعریف: sulfur.

واژه brimstone در جمله های نمونه

1. fire and brimstone
آتش جهنم،آتش خشم خدا

2. she was all fire and brimstone
او زنی شهر آشوب بود (زنی آتشی مزاج و زود خشم بود)

3. The preacher's sermon was full of fire and brimstone.
[ترجمه ترگمان]موعظه کشیش پر از آتش و گوگرد بود
[ترجمه گوگل]خطبه واعظان پر از آتش و سنگ قبر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She responded with some of her fire and brimstone stuff.
[ترجمه ترگمان]او با مقداری از آتش و وسایل brimstone جواب داد
[ترجمه گوگل]او با برخی از چیزهای آتش و سنگ قیمتی او پاسخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Yet for all his proverbial fire and brimstone, my father was not a violent man.
[ترجمه ترگمان]با این حال، برای همه proverbial و گوگرد پدرم، پدرم مرد خشنی نبود
[ترجمه گوگل]با این حال برای تمام آتش و سنگ قبرش، پدرم یک مرد خشونت نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A strong smell of brimstone was noticed after the fall. ...

مترادف brimstone

گوگرد (اسم)
brimstone , sulfur , sulphur

معنی عبارات مرتبط با brimstone به فارسی

پروانه گوگردی رنگ
کبریت گوگردی
آتش جهنم، آتش خشم خدا

معنی brimstone در دیکشنری تخصصی

brimstone
[شیمی] گوگرد قلمی ، گوگرد
[زمین شناسی] گوگرد قلمی بهترین بخش سولفور، یک پودر جامد تشکیل شده از گوگرد

معنی کلمه brimstone به انگلیسی

brimstone
• sulfur
• made of sulphur, sulphuric
• brimstone is the same as sulphur; an old-fashioned use.
• people use fire and brimstone as a way of referring to hell and of emphasizing how people are punished there after death; a literary expression.
• a brimstone is a type of yellow butterfly.

brimstone را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی brimstone
کلمه : brimstone
املای فارسی : بریمستن
اشتباه تایپی : ذقهئسفخدث
عکس brimstone : در گوگل

آیا معنی brimstone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )