برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1348 100 1

british council

معنی کلمه british council به انگلیسی

british council
• british government advisory body

british council را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسعود موسوی
یک سازمان انگلیسی که به گسترش زبان انگلیسی و فرهنگ و فناوری انگلیس در سراسر جهان کمک می کند. این حمایت توسط دولت انگلیس است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی british council مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )