برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1314 100 1

broadleaved

معنی کلمه broadleaved به انگلیسی

broadleaved
• having wide leaves

broadleaved را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
پر شاخ و برگ(برای درخت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی broadleaved مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )