برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1324 100 1

buckle

/ˈbəkl̩/ /ˈbʌkl̩/

معنی: پیچ، قلاب، سگک، تسمه فلزی، باسگک بستن، دست و پنجه نرم کردن، خم شدن
معانی دیگر: (در مورد کمربند و تسمه و غیره) سگک، قلاب کمربند، شیر، گیره، بستن (کمربند و غیره)، قلاب کردن یا شدن، بستن سگک، هر وسیله ی سگک مانند، تزیین گیره مانند، سگک کفش، (مهجور) گلاویز شدن، درگیر شدن، وارد کشمکش شدن، (در اثر فشار یا حرارت شدید) خم شدن، چروکیده شدن، تاب برداشتن، کیس کردن، خمش، کمانش، چپراست

بررسی کلمه buckle

اسم ( noun )
(1) تعریف: a fastener, usu. made of metal, that is used to join two ends, as of a belt.
مشابه: catch, clasp, clip, fastener, fastening, hasp, hook, hook and eye, stud, Velcro

(2) تعریف: a decoration that looks like a buckle, as on a shoe.
مشابه: pin, rosette

(3) تعریف: a bend, bulge, or crimp.
مشابه: bend, bulge, crimp, distortion, flaw, upheaval, warp

- a buckle in the pavement
[ترجمه ترگمان] یک سگک در پیاده‌رو
[ترجمه گوگل] دست و پا زدن در پیاده رو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: buckles, buckling, buckled
(1) تعریف: to join with a buckle.
مترادف: fasten
مشابه: attach, belt, clasp, clip, connect, couple, hook, link, secure, strap

- Buckle your seat belt.
[ترجمه ترگمان] کمربندتو ببند
[ترجمه گوگل] کمربند ایمنی خود را ببندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه buckle در جمله های نمونه

1. buckle down
جدا دست به کار شدن،کوشیدن

2. buckle under
تسلیم شدن،سر فرود آوردن،زه زدن

3. please buckle your seat belts
لطفا کمربندهای ایمنی خود را ببندید.

4. camera buckle
تاب خوردن فیلم در دوربین

5. unfasten the buckle and disjoin the two belts
سگک را باز و دو تسمه را از هم جدا کن.

6. a belt with a large buckle
کمربندی با سگک درشت

7. despite all the pressures, he did not buckle under
علیرغم همه‌ی فشارها سر تسلیم فرود نیاورد.

8. My belt is loose; I didn't buckle it up tightly enough.
[ترجمه ترگمان]کمربند من شل شده و به اندازه کافی محکم it
[ترجمه گوگل]کمربند من شل است؛ من آن را به اندازه کافی گیر نکردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He wore a belt with a large brass buckle.
[ترجمه ترگمان]کمربندی از سگک برنزی داشت
[ترجمه گوگل]او یک کمربند با یک دستبند باسن بزرگ داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف buckle

پیچ (اسم)
loop , turn , curve , ramp , vortex , knee , bolt , screw , twist , twine , buckle , convolution , furl , rick , wimple , crisping , embroglio , insinuation , involution , kink , meander , vis , whorl , winder
قلاب (اسم)
link , grapnel , grappling , fish hook , hank , bracket , hook , clasp , pullback , buckle , tach , tache , gib , staple , creel , crampon , hamulus , grapple , frog , trigger , holdfast , pennant
سگک (اسم)
buckle , doggy , tach , tache
تسمه فلزی (اسم)
strap , buckle
باسگک بستن (فعل)
buckle
دست و پنجه نرم کردن (فعل)
scrimmage , buckle
خم شدن (فعل)
decline , bow , lean , bend , be inclined , stoop , sag , recline , leant , buckle , wilt

معنی عبارات مرتبط با buckle به فارسی

جدا دست به کار شدن، کوشیدن
تسلیم شدن، سر فرود آوردن، زه زدن
تاب خوردن فیلم در دوربین

معنی buckle در دیکشنری تخصصی

buckle
[عمران و معماری] کمانه زدن - کمانش کردن
[زمین شناسی] کمانه کردن ، کمانش کردن
[ریاضیات] سگک، قلاب، کمانه کردن
[مهندسی گاز] خم شدن ، تاشدن
[سینما] تکمه اطمینان - کلید قطع سالاد
[سینما] تکمه اطمینان
[سینما] سالاد شدن (فیلم در) دوربین - فیلم فشرده درون دوربین

معنی کلمه buckle به انگلیسی

buckle
• clasp; knob, bend, protrusion
• clasp, clamp, fasten, belt; bend, warp; be bent or warped; give way, yield
• a buckle is a piece of metal or plastic attached to one end of a belt or strap and used to fasten it.
• if you buckle a belt or strap, you fasten it.
• if an object buckles or if something buckles it, it becomes bent as a result of severe heat or force.
• if your legs or knees buckle, they bend because they have become very weak or tired.
• if you buckle down to something, you start working seriously at it.
• if you buckle under to a person or situation, you do what they require you to do, even though you do not want to.
buckle down
• set to work with vigor
buckle under
• give way, yield
buckle up
• fasten a safety belt

buckle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

James Keziah Delaney
بعضی مواقع به معنی �خم کردن� هست
فاطمه
Buckle your seat belt=fasten your seat belt :
کمربندتو ببند
سایه مهاجر
Belt buckle
سگک کمربند
k lover
شل شدن زانو
اردوان طالبی
سر خم کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی buckle
کلمه : buckle
املای فارسی : بوککل
اشتباه تایپی : ذعزنمث
عکس buckle : در گوگل

آیا معنی buckle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )