انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 865 100 1

bulkhead

تلفظ bulkhead
تلفظ bulkhead به آمریکایی/ˈbəlkˌhed/ تلفظ bulkhead به انگلیسی/ˈbʌlkhed/

معنی: تیغه، دیوار، تاق نما، تاقک
معانی دیگر: (کشتی و زیردریایی و غیره) دیواره (برای جلوگیری از سرایت حریق یا آب از یک بخش به بخش دیگر)، دیوار کشتی، دیواره یا خاکریز (برای جلوگیری از سیل و شن روان و حریق جنگل و غیره)، حفاظ، حائل، ساختمان یا اتاقک جعبه مانند (در بالای پلکان یا دهلیز و غیره)

بررسی کلمه bulkhead

اسم ( noun )
مشتقات: bulkheaded (adj.)
(1) تعریف: a wall that divides a ship into watertight parts.

(2) تعریف: a wall built across a tunnel to reinforce it and protect against fire, flood, and the like.

(3) تعریف: an inclined, horizontal structure over the stairway to a cellar.

واژه bulkhead در جمله های نمونه

1. The bulkhead door is steel and loses a lot of heat, and so does that hollow-core door.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در تیغه دیوار فولادی است و گرما را از دست می‌دهد و بنابراین آن در هسته توخالی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درب جدایی ناپذیر فولاد است و بسیاری از گرما را از دست می دهد و همچنین این درب هسته توخالی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The bulkhead footwells are quite bad, is it practical to fit a new bulkhead bearing in mind the V8 conversion?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دیواره‌ای تیغه‌ای خیلی بد هستند، آیا برای یک دریچه جدید که در نظر دارد تبدیل V۸ شود، عملی است؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پایه های جداره بسیار بد است، آیا می توان آن را با توجه به تغییر V8 مناسب کرد؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Or fighting through the waters of a ruptured bulkhead to close the breach with his own body.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یا اینکه با بدن خودش درگیر شده بود و با بدن خودش درگیر شده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یا برای مبارزه با آب از یک شکاف انفجاری که بدن خود را از دست می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. No modification is required to the bulkhead so it would be possible to replace either before or after the engine replacement.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ اصلاحی برای تیغه لازم نیست تا تعویض یا بعد از تعویض موتور امکان پذیر باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ تغییری در مجاورت لازم نیست، بنابراین قبل یا بعد از تعویض موتور جایگزین می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The cross members and bulkhead outriggers are in the same places and it fits straight on.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اعضای متقاطع و outriggers دیواره در همان مکان قرار دارند و به طور مستقیم با آن متناسب هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اعضای متقابل و بیرونی ایستگاه ها در یک مکان قرار دارند و به طور مستقیم بر روی آن قرار دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The bilge pump was on the bulkhead.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پمپ‌بنزین روی دیواره داخلی بدنه کشتی بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پمپ های دریچه بر روی دیوار بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. There is no modification needed to the bulkhead.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ اصلاحی لازم برای تیغه دیوار وجود ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ اصلاحاتی برای واحدهای مورد نیاز وجود ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Is it feasible to remove the bulkhead behind the foot seats?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آیا این امکان وجود دارد که دیوار پشت صندلی‌های راحتی را حذف کنید؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا امکان جداسازی جداسازی در پشت کرسی ها امکان پذیر است؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Two are in the front and no bulkhead intrudes into the Squirrel cabin so the rear seat passengers have excellent all-round vision.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دو نفر در جلو و هیچ دیواره داخلی در کابین Squirrel قرار ندارند بنابراین صندلی‌های عقب صندلی‌های پشتی عالی هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دو نفر در جلو هستند و هیچ واحدی به داخل کابین Squirrel نفوذ نمی کند، بنابراین مسافران صندلی عقب دارای دید کلی همه جانبه هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Now the photograph was pinned to the saloon bulkhead on Golden Girl.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حالا عکس به دیوار سالن بر روی دختر طلایی چسبانده شده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال حاضر عکس به بخش جداسازی در دختر طلایی بستگی دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The doctor fixed the drip to the bulkhead with adhesive tape.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دکتر the را با نوار چسب تعمیر کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دکتر قطره را به نوار با نوار چسبناک ثابت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. It is possible to remove the interior bulkhead but it supports the sides of the body and its removal weakens the structure.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برداشتن دیواره داخلی ممکن است اما از کناره‌های بدنه پشتیبانی می‌کند و حذف آن ساختار را تضعیف می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ممکن است برچسبی داخلی را برداشته، اما از طرف دو طرف بدن پشتیبانی می کند و حذف آن ساختار را تضعیف می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. A solid-front bulkhead designed to allow air free return to the refrigeration unit.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک تیغه جلو برای اجازه دادن به بازگشت رایگان هوا به دستگاه تبرید، طراحی شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک جداره جامد و جلو طراحی شده برای اجازه بازگشت هوا به واحد یخچال
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Is that oil tank opposite to this bulkhead?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مخزن نفت روبروی این دیوار است؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا مخزن نفت مخالف این جداره است؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف bulkhead

تیغه (اسم)
partition , blade , knife , septum , bulkhead , midriff
دیوار (اسم)
enclosure , bulwark , fence , wall , bulkhead , screen , curtain
تاق نما (اسم)
overhang , bulkhead
تاقک (اسم)
bulkhead

معنی bulkhead در دیکشنری تخصصی

bulkhead
[عمران و معماری] فرازبند - تیغه جداساز - اسکله - دیوار ساحلی - سپر - پرده نگهدار - دیواره نگهبان - آب برگردان - آببند - تیغه - دیواره - سپرکوبی مهار شده
[زمین شناسی] دیواره یا تیغه سازه دیوار مانند سنگی، فلزی، چوبی یا بتونی که اصولاً برای مقاومت در مقابل فشار زمین یا آب طراحی می شود, مانند دیوار حایلی که مانع لغزش زمین به داخل کانال و یا نفوذ آب به محدوده در حال کار در معادن می شود.
[آب و خاک] دیوار نگهبان
[عمران و معماری] دریچه فرازبند
[زمین شناسی] دریچه فراز بند ، خردر فرازبند ، دیوار أب بر گردان ، أبگردان

معنی کلمه bulkhead به انگلیسی

bulkhead
• waterproof partitions in a ship
• a bulkhead is a wall which divides the inside of a ship or aeroplane into separate sections; a technical term.

bulkhead را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی bulkheadنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سید مصطفی > کهگیلویه
آرش > آتریسا
سحر عزیزی > get into debt
طاها > طاها
Mohammad salari > Nature
جمشیدصفرلو > صفرلو
ممبینی ها از اتابکان لر بزرگ > ممبینی
سینا پیغمبری > cavernosal

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی bulkhead
کلمه : bulkhead
املای فارسی : بولخید
اشتباه تایپی : ذعمناثشی
عکس bulkhead : در گوگل


آیا معنی bulkhead مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )