برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1358 100 1

bullhorn

/ˈbʊlˌhɔːrn/ /ˈbʊlˌhɔːn/

بلندگوی دستی

بررسی کلمه bullhorn

اسم ( noun )
• : تعریف: an electronic, usu. portable megaphone or loudspeaker that can amplify the voice or other sounds.

واژه bullhorn در جمله های نمونه

1. The detective bullhorned the gunman to surrender.
[ترجمه ترگمان]کارآگاه تیرانداز رو مجبور کرده که تسلیم بشه
[ترجمه گوگل]این کارآگاه به تسلیحات مسلحانه تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The cop is saying through his bullhorn that he wants to take the baby.
[ترجمه ترگمان]پلیس داره میگه که میخواد بچه رو ببره
[ترجمه گوگل]پلیس می گوید که او می خواهد بچه را بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The bullhorn acacia has serious competition.
[ترجمه ترگمان]The acacia رقابت جدی دارد
[ترجمه گوگل]آکواریوم گاوآهن دارای رقابت جدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. With a hardhat on his head and a bullhorn in his hand, he ducked into the wreckage of a hospital where scores of people were buried and shouted: "Hang on a bit longer. The troops are rescuing you. "
[ترجمه ترگمان]با hardhat که روی سر و a در دست داشت، به زیر آوار یک بیمارستان که در آن ده‌ها نفر از مردم به خاک سپرده شدند، خزید و فریاد زد: \" صبر کن نیروهای نظامی تو را نجات می‌دهند ...

معنی کلمه bullhorn به انگلیسی

bullhorn
• megaphone, loudspeaker (on a warship)

bullhorn را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bullhorn
کلمه : bullhorn
املای فارسی : بوللهرن
اشتباه تایپی : ذعمماخقد
عکس bullhorn : در گوگل

آیا معنی bullhorn مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )