برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

bumper to bumper


(در مورد ترافیک) شلوغ، سپر به سپر، ماشین پشت سر ماشین، شاخ به شاخ، ماشین پشت سر ماشین (رجوع شود به: bumper1)

بررسی کلمه bumper to bumper

صفت ( adjective )
• : تعریف: of automobile traffic, closely packed and usu. slow-moving.

bumper to bumper را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

NeginNk
long closed lines of cars
وقتی دو یا چند ماشین چفت هم سپر به سپر پارک میکنن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bumper to bumper
کلمه : bumper to bumper
املای فارسی : بومپر تو
اشتباه تایپی : ذعئحثق فخ ذعئحثق
عکس bumper to bumper : در گوگل

آیا معنی bumper to bumper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )