برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1281 100 1

bungalow

/ˈbəŋɡəˌloʊ/ /ˈbʌŋɡələʊ/

معنی: خانههای ییلاقی، بنگله
معانی دیگر: (از ریشه ی هندی)، (هند) منزل یک طبقه (معمولا با ایوانی در جلو)

بررسی کلمه bungalow

اسم ( noun )
• : تعریف: a small, cozy house; cottage.
مشابه: cabin

- We lived in an inexpensive bungalow when we were first married.
[ترجمه ترگمان] وقتی اولین زن بودیم، در یک ویلای ارزان‌قیمت زندگی می‌کردیم
[ترجمه گوگل] وقتی ما برای اولین بار ازدواج کردیم، در یک خانه ی کوچک ارزان زندگی می کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They rented a bungalow on the lake last summer.
[ترجمه ترگمان] تابستان گذشته یک بنگله روی دریاچه اجاره کردند
[ترجمه گوگل] آنها تابستان گذشته یك خانه ی چوبی را در دریاچه اجاره كردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه bungalow در جمله های نمونه

1. A bungalow does not have an upstairs.
[ترجمه ترگمان]خانه ییلاقی هیچ طبقه بالا ندارد
[ترجمه گوگل]یک خانه ی مجلل طبقه ی بالا ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He had lent the bungalow to the Conrads for a couple of weeks.
[ترجمه ترگمان]او این خانه را برای چند هفته به the قرض داده بود
[ترجمه گوگل]او چند هفته دیگر به خانه های Conrads اجاره کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A bungalow is / Bungalowsare a type of house.
[ترجمه ترگمان]یک خانه ویلایی یک نوع خانه است
[ترجمه گوگل]یک مجتمع یخچال / Bungalows نوعی خانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. John Lennon bought his Aunt Mimi a bungalow in Poole.
[ترجمه ترگمان]جان لنون خانه عمه می می را یک خانه ییلاقی در پول خرید
[ترجمه گوگل]جان لنون، ​​عمه مامی، یک خانه اش را در پوول خریداری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف bungalow

خانههای ییلاقی (اسم)
bungalow
بنگله (اسم)
bungalow

معنی کلمه bungalow به انگلیسی

bungalow
• cottage, small one story house
• a bungalow is a house with only one storey.

bungalow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saeid
خانه ویلایی یک طبقه
مقداد سلمانپور
خانه ویلایی.
در آبادان چنین خانه هایی از زمان انگلیسی ها وجود دارند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bungalow
کلمه : bungalow
املای فارسی : بونگلو
اشتباه تایپی : ذعدلشمخص
عکس bungalow : در گوگل

آیا معنی bungalow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )