برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

burgeoning

burgeoning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجید رسولی
مترقی
بیتا قوچانی
رو به رشد
فواد بهشتی
در حال رشد - شکوفا - آباد
آرمان
رو به رشد
رئیس علی دلواری
در حال رشد و توسعه بصورت سریع
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
growing, expanding, or developing rapidly
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
growing or developing quickly
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
developing quickly
Paniz
رشد کردن ، افزایش دادن
محمد رضا هاروني
شروع به رشد كرده
alirezaps
adj.
growing
در حال رشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی burgeoning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )