انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 893 100 1

بررسی کلمه burnout

اسم ( noun )
(1) تعریف: a malfunction of a motor, electrical device, or the like caused by excess heat from electric current.

(2) تعریف: the end of firing of a rocket's engine prior to unpowered flight.

(3) تعریف: inability to perform normally because of prolonged stress or tiredness.

واژه burnout در جمله های نمونه

1. Burnout is common among teachers.
ترجمه کاربر [ترجمه ابراهيمي] فرسودگي شغلي در ميان معلمان شايع است
|

ترجمه کاربر [ترجمه عاطفه الوند] خستگی مفرط در بین معلمان شایع است
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Burnout در میان معلمان رایج است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سوختگی در میان معلمان شایع است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. We can define burnout as exhaustion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تحلیل رفتگی را به عنوان خستگی تعریف می‌کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما می توانیم فرسودگی را به عنوان خستگی تعریف کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Many students have burnout after taking exams.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بسیاری از دانش آموزان پس از امتحان، تحلیل رفتگی هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بسیاری از دانش آموزان پس از گرفتن امتحانات فرسودگی می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Many of the teachers are suffering from burnout.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بسیاری از معلمان از تحلیل رفتگی رنج می‌برند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بسیاری از معلمان از فرسودگی رنج می برند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. I tell this story to illustrate how severe burnout can get.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من این داستان را برای روشن کردن اینکه تحلیل رفتگی شدید می‌تواند به دست آورد، تعریف می‌کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من این داستان را برای نشان دادن فرسودگی شدید فرسودگی می توانم بگویم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Burnout often results from a neurotic compulsion to give it all away.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عصبی بودن اغلب منجر به یک اجبار عصبی برای رها کردن همه چیز می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سوختگی اغلب ناشی از اجباری ناخوشایند است تا همه آن را دور بزنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Burnout seems to be an occupational hazard for teachers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد Burnout یک خطر شغلی برای معلمان باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سوختگی به نظر می رسد یک خطر شغلی برای معلمان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. They also can suffer from burnout.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هم چنین آن‌ها می‌توانند از تحلیل رفتگی رنج ببرند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها همچنین از فرسودگی رنج می برند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Fatigue and boredom combine to cause burnout - one of the biggest reasons people quit.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خستگی و خستگی با هم ترکیب می‌شوند تا باعث تحلیل رفتگی شوند - یکی از بزرگ‌ترین دلایل ترک اعتیاد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خستگی و خستگی ترکیب شده است که موجب فرسودگی می شود - یکی از بزرگترین دلایل خروج از بدن
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The paper analyzes the reasons for the burnout of tripping and closing coil,[sentence dictionary] and the measures of preventing the burnout of tripping and closing coil.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله به تحلیل دلایلی برای تحلیل رفتگی و بستن سیم‌پیچ و استفاده از تحلیل رفتگی ناشی از تحلیل رفتگی و بسته شدن سیم‌پیچ می‌پردازد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در مقاله، دلایل فرسودگی سوزش و بسته شدن کویل، لغت نامه لغات و اقدامات پیشگیری از فرسودگی شلیک و بسته شدن سیم پیچ مورد بررسی قرار گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The ignition, combustion and burnout characteristics of various kinds of coal and their blended coal are measured with a thermobalance and a drop tube furnace.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]احتراق، احتراق و تحلیل رفتگی ناشی از انواع مختلف زغال‌سنگ و زغال‌سنگ ترکیب‌شده آن‌ها با یک thermobalance و کوره لوله‌ای قطره‌ای اندازه‌گیری می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ویژگی های احتراق، احتراق و فرسایش انواع مختلف ذغال سنگ و ذغال سنگ مخلوط آنها با ترموالانس و یک کوره لوله ای اندازه گیری می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Methods: Chinese Maslach burnout inventory, Eysenck personality questionnaire and internal-external locus of control scale were used to examine 247 judges.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌ها: تحلیل رفتگی Maslach چینی، پرسشنامه شخصیت Eysenck، و جایگاه داخلی - بیرونی مقیاس کنترل برای بررسی ۲۴۷ قاضی مورد استفاده قرار گرفتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روشها: پرسشنامه فرسودگی شغلی Maslach چکیده، پرسشنامه شخصیت آیزنک و مقیاس کنترل داخلی داخلی-خارجی برای بررسی 247 قضیه استفاده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Burnout as a black ash, red like struggling refused to extinguish the fire.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به عنوان یک خاکستر سیاه، قرمز مانند مبارزه، از خاموش کردن آتش امتناع کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سوختن به عنوان یک خاکستر سیاه، قرمز مانند مبارزه حاضر به خاموش کردن آتش
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The study on job burnout is one of the hot issues in the field of management psychology and organizational behavior.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مطالعه بر روی تحلیل رفتگی شغلی یکی از موضوعات داغ در زمینه روان‌شناسی مدیریت و رفتار سازمانی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطالعه فرسودگی شغلی یکی از موضوعات داغ در زمینه روانشناسی مدیریت و رفتار سازمانی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Methods Chinese Maslach burnout inventory, Eysenck personality questionnaire and internal-external locus of control scale were examined in 350 teachers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در این پژوهش به بررسی مدل تحلیل رفتگی، پرسشنامه شخصیت Eysenck، پرسشنامه شخصیت Eysenck و جایگاه خارجی چارچوب کنترل داخلی در ۳۵۰ معلم پرداخته شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روشها: پرسشنامه فرسودگی شغلی Maslach چکیده، پرسشنامه شخصیت آیزنک و مقیاس کنترل داخلی درونی در 350 معلم مورد بررسی قرار گرفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی burnout در دیکشنری تخصصی

burnout
[برق و الکترونیک] سوختن از کار افتادن یک قطعه یا وسیله به دلیل گرمای زیادی که بر اثر عبور جریان بیش از حد آن تولید می شود .

معنی کلمه burnout به انگلیسی

burnout
• fatigue, exhaustion (resulting from overwork or prolonged stress); depression

burnout را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی burnout

Fateme ٠٠:١٩ - ١٣٩٥/١١/٢٧
خسته شدن بیش از حد،بریدن
|

میترا ٠٧:٥٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢١
مرخصه
|

Mohamadreza ١٩:٣٦ - ١٣٩٦/١٠/١٣
من شنیدم میگن ینی شتاب. درسته؟؟؟
|

Rozhano ١٠:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/١٤
از پا درامدن
|

مریم ١٦:٥٩ - ١٣٩٧/٠١/١٤
فرسودگی
occupational burnout: فرسودگی شغلی
|

علی اکبر منصوری ٠٦:٥٦ - ١٣٩٧/٠١/٣٠
1-دود کردن و تمام کردن تایر اتومبیل در تیک آف ، دونات و یا دريفت که در اثر هرزگردي یا همون بکسوات کردن زیاد چرخهای عقب بوجود می آید.( تایر دود کردن، تایر فرسودن) 2- فرسودگی روانی (که البته با افسردگی فرق دارد) این اختلال بیشتر بعلت خستگی بیش از حد، (جسمی و روانی) و همچنین سوء مصرف دارو ها یا مواد مخدر و الکلی بوجود می آید.
|

آرمان ١٢:١٤ - ١٣٩٧/١١/٢٥
خستگی
|

Matin ١٩:٣٦ - ١٣٩٧/١١/٢٩
زده شدن از چیزی
|

ebitaheri@gmail.com ٠٩:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٠٥
[چرخ و تایر خودرو در هنگام هرزگردی و بکسوات]

دود درآمدن ، دود درآوردن
|

پیشنهاد شما درباره معنی burnoutنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی burnout
کلمه : burnout
املای فارسی : بورنوت
اشتباه تایپی : ذعقدخعف
عکس burnout : در گوگل


آیا معنی burnout مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )