برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

business as usual

معنی کلمه business as usual به انگلیسی

business as usual
• everything as it usually is

business as usual را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
کسب و کار مرسوم؛ روش معمول؛ روش همیشگی (عدم تغییر روش با توجه به الزامات بیرونی)
تورج
مثل همیشه - طبق معمول - روال عادت-شده

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی business as usual مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )