برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

business to business

business to business را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی
تجارت شرکت با شرکت
کانون ترجمه و ویرایش بهین ترنس
خدمات تجاری بنگاه به بنگاه
RA-SA
تجارت به تجارت
بنگاه به بنگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی business to business مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )