برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

but then


اما از سوی دیگر، ولی از جهت دیگر

واژه but then در جمله های نمونه

1. I saw him step forward momentarily but then hang back, nervously massaging his hands.
[ترجمه ترگمان]او را دیدم که به جلو گام بر می‌داشت، اما بعد عقب می‌ماند و با حالتی عصبی دست‌هایش را ماساژ می‌داد
[ترجمه گوگل]من او را دیدم گام به جلو لحظه ای، اما سپس عقب عقب، عصبی دست خود را ماساژ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But then he decided to play his trump card .
[ترجمه ترگمان]ولی بعدش تصمیم گرفت که با برگ برنده بازی کنه
[ترجمه گوگل]اما پس از آن او تصمیم گرفت بازی کارت صدای او را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I thought the mouse was dead, but then it gave a slight twitch.
[ترجمه ترگمان]، فکر می‌کردم موش مرده ولی بعدش یه تکون کوچیک خورد
[ترجمه گوگل]فکر کردم که ماوس مرده است، اما بعد آن را کمی تیز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was briefly famous in his twenties but then sank into obscurity.
[ترجمه ترگمان]او به طور مختصر در بیست‌سالگی مشهور بود، اما بعد به تاریکی فرو رفت
[ترجمه گوگل]او در دوازده سالگی به طور خلاصه ...

معنی کلمه but then به انگلیسی

but then
• but still, but on the other hand
but then again
• on the other hand, from another point of view

but then را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
on the other hand
but after more careful consideration or from a different perspective
iahmadrezam
ولی
با این همه
I'd like to go but then i'm busy
دوس دارم(مایلم)که برم ولی(با این همه/با این حال) کار دارم(مشغولم).

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی but then
کلمه : but then
املای فارسی : بات تهن
اشتباه تایپی : ذعف فاثد
عکس but then : در گوگل

آیا معنی but then مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )